Projekty

Na těchto stránkách vás chceme informovat o dlouhodobých projektech, které naše škola realizuje. Převážně se jedná o projekty dotované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty vnímáme jako příležitost získat nové zkušenosti a znalosti, dobře se bavit a v neposlední řadě vybavit naši školu moderními technologiemi.


Probíhající či ukončené projekty:

????????????????????????????????????