5. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Olga Pavelková
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 4.12.-10.12.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova
 • uč 45-50, PS 25-27

Matematika

 • Převody jednotek
 • Aritmetický průměr
 • Vzájemná poloha kružnic

Informatika

 • Počítačová bezpečnost a ochrana zařízení
 • Tinkercad – 3D návrhy

Anglický jazyk

 • 2B My family, členové rodiny, přivlastňovací zájmena
 • uč 18-19, PS 14-15

Vlastivěda

 • dějepisná část
 • opakování 1
 • u
 • Světlo rozumu
 • uč 17-18
 • Život na vesnici
 • uč 19-21

Přírodověda

 • Člověk a živá příroda, rozmanitosti života na Zemi
 • uč 35-37
 • podnebné pásy
 • uč 38-40
 • život v mořích
 • uč 41