5. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Olga Pavelková
Telefon: 727 945 547
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 6.2.-12.2.

Český jazyk

 • přídavná jména, druhy
 • uč 69-72, PS 2. díl str. 2-3
 • skloňování přídavných jmen tvrdých
 • uč 73-76, PS2 4

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Římské číslice
 • Rýsování čtverce a obdélníku

Informatika

 • Grafický editor: kreslení
 • Základy programování: Baltík

Anglický jazyk

 • 3 My world, sloveso TO HAVE GOT v kladných a záporných větách
 • uč 28-29, 79; PS 22-23

Vlastivěda

 • dějepisná část: Národní obrození
 • uč 25-27
 • Z poddaného člověka občan
 • uč 28-29

Přírodověda

 • lidské tělo, trávicí a vylučovací soustava + kožní a smyslová soustava
 • uč 60-62 + 63-64