5. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Olga Pavelková
Telefon: 727 945 547
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 19.9.-25.9.

Český jazyk

 • opakování učiva z nižších ročníků – stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)
 • uč 10-13; PS 5, 7
 • sloh – popis předmětu, uč 21, PS 13

Matematika

 • Opakování
 • Písemné sčítání a odčítání, odhad výsledku
 • Zaokrouhlování čísel
 • uč 4-8, PS 3-4

Informatika

 • Textový editor

Anglický jazyk

 • opakování gramatiky a slovní zásoby ze 4. ročníku
 • Introduction – Hello, přivítání, pozdravy
 • uč 4-5, PS 2-3
 • výslovnost uč 78

Vlastivěda

 • Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj
 • uč 6-9, 30-31

Přírodověda

 • pozorování neživé přírody; nerosty a horniny, nerudní suroviny
 • uč 11-14