5. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Olga Pavelková
Telefon: 727 945 547
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 5.6.-11.6.

Český jazyk

 • přísudek rozvitý, několikanásobný
 • uč 128-129, PS 30
 • shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • uč 132-133, PS 32

Matematika

 • Finanční gramotnost
 • uč 42-46, PS 34-36
 • Síť krychle a kvádru, povrch krychle a kvádru
 • uč 50-53

Informatika

 • 3D návrhy – Tinkercad
 • 3D tiskárna, příprava modelu pro tisk – PrusaSlicer

Anglický jazyk

 • revision
 • uč 50, PS 40-41; 68
 • Culture
 • uč 48
 • English Across The Curriculum – music
 • uč 49

Vlastivěda

 • Od totalitní moci k demokracii
 • uč 46-49
 • opakování dějepisné části
 • Cestujeme po Evropě
 • uč 64-69

Přírodověda

 • mimořádné události
 • uč 93-94
 • ochrana přírody