1. ročník

Třída I. (1. a 2. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 8.4.-14.4.

Český jazyk

 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • SL: str. 104-110
 • Zdokonalujeme čtení online str. 44, 51
 • Písanka č.2 str. 40-45

Matematika

 • počítáme v oboru 0-15
 • početní operace sčítání a odčítání
 • čas
 • G: osová souměrnost
 • M3: str. 27-30
 • PS2: str. 17-21

Prvouka

 • čas
 • roční období, měsíce, dny v týdnu
 • PS: str. 54-57