1. ročník

Třída I. (1. a 2. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 4.12.-10.12.

Český jazyk

 • písmeno Y, y, N,n
 • SL: str. 12-18
 • Zdokonalujeme čtení online str. 12-18
 • Písanka 1: str. 12-17

Matematika

 • počítáme v oboru 0-6
 • porovnávání čísel, orientace na číselné ose
 • početní operace sčítání a odčítání
 • rozklad čísel
 • M2: str. 6-10
 • PS: 26-27
 • Psaní číslic: –

Prvouka

 • začíná zima
 • počasí
 • zimní oblečení
 • péče o zdraví
 • sv. Mikuláš
 • PS: str. 27