1. ročník

Třída I. (1. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 6.2.-12.2.

Český jazyk

 • malá tiskací a psací písmena
 • hláska a písmeno C, c
 • Slabikář: str. 53-56, SL2:58-59
 • Zdokonalujeme čtení: str. 60-64
 • P1: str. 48-52

Matematika

 • vytváření souboru prvků v počtu do 9
 • sčítání v oboru 0-9
 • M2: str. 34-38
 • Procvičujeme s Matýskem str. 39-40

Prvouka

 • člověk a jeho zdraví
 • nemoc a úraz
 • PS: str. 39-40