1. ročník

Třída I. (1. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 5.6.-11.6.

Český jazyk

 • procvičujeme čtení
 • Slabikář: str. 29-33
 • Zdokonalujeme čtení: str. 17-25
 • P3: str. 26-31

Matematika

 • vytváření souboru prvků v počtu do 20
 • početní operace v oboru 0-20
 • slovní úlohy
 • geometrická tělesa
 • M3: str. 50-55
 • Procvičujeme s Matýskem str. 36-42

Prvouka

 • opakujeme: v obchodě, povolání
 • třídíme odpady, zdravé životní prostředí
 • PS: str. 74-77