1. ročník

Třída I. (1. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 26.9.-2.10.

Český jazyk

 • hláska a písmeno E
 • slabika MA, LA, MÁ, LÁ, ME, LE, MÉ, LÉ
 • ŽA str. 18-21
 • Zdokonalujeme čtení: str. 5-9
 • UC: str. 10-11

Matematika

 • soubory v počtu 1-5
 • geom.útvary v rovině
 • psaní číslice 3
 • Psaní číslic: str. 3
 • M1: str. 16-20
 • Procvičujeme s Matýskem: str. 6-7

Prvouka

 • doprava ve městě a na vesnici
 • dopravní prostředky
 • státní svátek a jeho význam
 • PS: str. 7-8