1. ročník

Třída I. (1. a 2. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 18.1.-22.1.

Český jazyk

 • procvičování a opakování probraných hlásek a dvojhlásek
 • hláska B, b,
 • Slabikář str. 78-83
 • Písanka ke Slabikáři č. 1 str. 32, č.2. str. 1-4, psací tvary písmen M, N, J
 • Písanka III. str. 25, tvary psacího písma B, b

Matematika

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-9
 • práce s číselnou osou, slovní úlohy
 • nácvik psaní čísla 10
 • rozklad čísla
 • pracovní sešit str. 21-23
 • procvičování – pracovní list

Prvouka

 • dny v týdnu, měsíce v roce, roční období- opakování
 • hodiny, jak měříme čas
 • pracovní sešit str. 37-38
 • pracovní list- hodiny