Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních.

Některé informace jsou dohledatelné v podobě stažitelných dokumentů ve formátech PDF, DOC, XLS, a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče a programy.

Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a pečlivost je však možné, že se na webových stránkách naší školy nějaká chyba vyskytne. Pokud na nějakou chybu narazíte, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu reditel@zszimrovice.cz, abychom mohli provést patřičné úkony k odstranění těchto nedostatků.