Učení je zábava

Logo OP VVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021275
Název projektu: Učení je zábava
Zahájení projektu: 01.09.2021
Ukončení projektu: 30.06.2023
Délka projektu: 22 měsíců
Podpora celkem: 248 927,- Kč

Aktivity projektu:

Kluby pro žáky, projektové dny ve výuce, projektové dny mimo školu, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv