Projekt Perla Slezska – Hradec nad Moravicí a jeho okolí

evidenční číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/11.0103

V roce 2009 naše Základní škola Žimrovice ve spolupráci s Městským úřadem Hradec nad Moravicí a Základní školou Hradec nad Moravicí realizovala z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Perla Slezska, v rámci kterého jsme vytvořili regionální učebnici Perla Slezska a stejnojmennou stolní hru.

Se svými partnery jsme vytvořili pracovní listy a metodiku v rámci publikace Perla Slezska – Hradec nad Moravicí a jeho okolí. Publikaci jsme rozčlenili do tří částí – dějepisné, vlastivědné a přírodovědné, přičemž dějepisná část se dále dělí na regionální historii, významné stavby a osobnosti našeho kraje. Vlastivědnou část jsme rozdělili na místopis, dopravu a hospodářství regionu. Každou z těchto tří částí doprovází jiná postavička, kterou jsme chtěli zvýšit motivaci dětí při práci s textem. Dějepisnou část provází rytíř Hanuš z Hanuše, vlastivědnou část pak myšák Perlík a přírodovědnou Kozlík. Ilustrace pocházejí z dílny skvělého malíře Bořka Frýby.

Stolní hra ilustrována stejným malířem provází děti po okolí Hradce nad Moravicí, seznamuje je se zajímavostmi našeho regionu.

Oběma výše popsanými výtvory jsme chtěli propojit obecné učivo s místními reáliemi a učinit jej pro žáky praktičtějším, pochopitelnějším a zajímavějším. Klasicky pojatá výuka skrývá nebezpečí seznamování se s velikými historickými etapami, vlastivědným, zeměpisným a přírodovědným učivem jakoby „za sklem“. Naše regionální učebnice a stolní hra má napomoci spojit tyto velké etapy, události a znalosti s konkrétními kapitolami historie a současného dění v městě Hradci nad Moravicí a jeho okolí.

A ještě jeden cíl jsme při tvorbě publikace měli na paměti – posílit roli škol v regionu jako vzdělanostních center a zároveň rozvinout vzájemnou spolupráci škol a města Hradec nad Moravicí.