Zahrada – projekt

1. 8. 2021

projekt zahrada

Zahrada Základní školy Žimrovice má v současné době podobu, kterou získala rekonstrukcí v roce 2005, avšak pro naplňování cílů v environmentálním vzdělávání už nepostačuje. Projekt zaměřený na rekonstrukci školní zahrady při Základní škole Žimrovice nazvaný „Přístav odpočinku, her i poznání“ si klade za cíl vybudovat na stávajícím pozemku prvky přírodní zahrady, které pomohou pedagogům v naplňování cílů stanovených ve Školním vzdělávacím programu, a především zvýšit potenciál školy při realizaci venkovní výuky. Realizace projektu umožní zařazovat prvky badatelské výuky přímo v blízkém okolí školy.

Navrhované prvky projektu mají posílit badatelskou činnost v rámci přírodovědných předmětů, zároveň chceme, aby zahrada sloužila pro výuku i v dalších předmětech. Nově navržené vyvýšené záhony a fóliovník mají posílit využití pozemku jako „jedlé zahrady“.

Na zahradě se dále objeví např. hmatový chodník, pítko pro ptáky a další živočichy, bahniště, zvířecí doskočiště, vrbový tunel a iglú, skalka, bylinková spirála, květnatá louka, ježkovník, čmelín, krmítko pro veverky, hnízdo pro vlaštovky, přístřešek na nářadí.

Celý plán revitalizace školní zahrady byl vypracován pod odborným dohledem zahradního architekta, prvky tak nebudou v zahradě umístěny nahodile, ale jsou promyšleny tak, aby se vzájemně ovlivňovaly a doplňovaly. Projekt bude realizován v období let 2021–2022 s podporou Státního fondu životního prostředí ČR. Náklady projektu jsou vyčísleny na 439 650,- Kč.

zahrada