Mateřská škola

Mateřská škola Žimrovice

Mateřská škola se nachází na okraji obce Žimrovice. Leží mezi hlavní silnicí Hradeckou a ulicí Mlýnskou. Nachází se v překrásném údolí Přírodního parku Moravice a je obklopena smíšenými lesy, které poskytují možnost krásných vycházek do okolí.

V budově mateřské školy jsou v provozu dvě třídy pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Součástí školy je školní jídelna – výdejna, strava je dovážena ze školní jídelny při MŠ Hradec nad Moravicí.

Ve školním roce 2023/2024 je k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 34 dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 500,- Kč měsíčně.

třída žabičky
Třída Žabičky
třída včeličky
Třída Včeličky

Poslání mateřské školy

Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Poznáváme ten náš svět, projdeme ho tam a zpět“ zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů a potřeb.

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat.“
Jan Amos Komenský

Kalendář MŠ – prosinec 2023

  • 2.12. sobota – Vánoční JARMARK v ADP, vystoupení MŠ se ZŠ (zpěv koled u vánočního stromu), občerstvení, prodejní stánky s výrobky dětí
  • 7.12. čtvrtek – Mikulášská nadílka – pro všechny dětí MŠ + ZŠ (v areálu ZŠ od 15:30)
  • 12.12. úterý – Kouzelník Aleš v MŠ – divadelní představení v dopoledních hodinách
  • 14.12. čtvrtek – Vystoupení předškolních dětí v Klubu Seniorů společně se ZŠ (v restauraci U Dihlů v 15 h)
  • 19.12. úterý – Vánoce v MŠ – vánoční nadílka v MŠ
  • 23.12.2023 – 2.1.2024 PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ (provoz MŠ od 3.1.2024)

Režim dne v MŠ

Rekonstrukce budovy MŠ

5. října 2020 byla budova mateřské školy v Žimrovicích slavnostně otevřena po celkové rekonstrukci. Na rekonstrukci přispěla společnost Smurfit Kappa velkorysým darem ve výši 4 miliony Kč. Budova školky dostala zcela novou střechu, klempířské prvky i kompletně nový plášť včetně zateplení. V přízemí byl nově upraven vstup do budovy, přistavěny toalety a šatna pro děti. Rekonstrukce dále zahrnovala výměnu elektroinstalace v celé budově, výměnu podlahových krytin, pořízení nové kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů.

Škola využívá zahradu s okrasnými keři a stromy, na které vítá všechny příchozí pískovcová socha rytíře Hanuše. Děti pro hry využívají pískoviště, průlezky a houpačky.

budova MŠ 2020
Po rekonstrukci v roce 2020
budova MŠ před rekonstrukcí
Budova MŠ před rekonstrukcí

Historie české mateřské školy v obci

Českou mateřskou školu otevřela Ústřední matice školská 1. prosince 1923 na dnešní poště (obrázek vlevo ukazuje původní budovu školky, vpravo již budova pošty po přístavbě patra), která do roku 1922 sloužila místní obecné škole. Ta se od 1.9.1922 přestěhovala do nové budovy na Melečku.

Učitelky se ve školce často střídaly. Za okupace byla česká školka uzavřena. Po válce byla otevřena 15. května 1946 v budově bývalé německé školy. Tehdy ji navštěvovalo 45 dětí. Od roku 1960 zastávala po sedmnáct let funkci ředitelky Libuše Vítková, po ní v letech 1977–1990 Kristýna Sklenáková z Opavy a pak Vlastimila Orlíková. V roce 1993 byla funkce ředitelky zrušena, mateřská škola se stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy Hradec nad Moravicí. V roce 2011 rozhodl zřizovatel mateřské školy Město Hradec nad Moravicí o sloučení školky se Základní školou Žimrovice pod jednu organizaci Základní školu a Mateřskou školu Žimrovice. Ke sloučení došlo 1. ledna 2012.

Německá menšinová škola

V roce 1914 postavil majitel továrny na výrobu papíru Carl Weisshuhn budovu německé školky (dnešní mateřská škola), přestože opavským úředníkům původně tvrdil, že staví byty pro své úředníky. Po dostavbě v ní otevřel školu. Museli do ní posílat své děti i čeští zaměstnanci. Ty byly německými učiteli za každé česky pronesené slovo tělesně trestány (jak vzpomínala v roce 1997 Julie Šamárková, narozena v roce 1906).

Krátce po vzniku ČSR školu zapečetil Valentin Gebauer, ale učitel Freschmann ji přesto otevřel a pokračoval ve vyučování, i když všechny české děti přestoupily do české školy a jemu zůstalo jen sedm žáků. V roce 1925 převedli dosavadní majitelé Felix a Hilda Weisshuhnovi budovu na spolek Kulturverband. V roce 1926 otevřeli Němci v budově svou mateřskou školu, avšak bez povolení úřadů. Byly v ní zapsány i čtyři děti českých zaměstnanců závodu. Rázným krokem učitele Jana Urbánka byla německá školka po několika týdnech uzavřena.

KONTAKT

Mateřská škola
Žimrovice č. p. 36
747 42 Žimrovice

Telefon: 778 431 856
E-mail: ms@zszimrovice.cz
Číslo účtu pro úhradu školného:
19-1850416349/0800

ZAMĚSTNANCI MŠ

Ředitel:
Mgr. Jan Volf
Učitelky:
Bc. Lucie Dvořáková (vedoucí MŠ)
Renáta Melecká
Bc. Michaela Hyklová
Ing. Hana Šreková
Správní zaměstnanci:
Ivona Balová (školnice, výdej stravy)
Marie Chovancová (úklid, výdej stravy)