Mateřská škola

Mateřská škola Žimrovice dnes

Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Žimrovice. Leží mezi hlavní silnici Hradeckou a ulicí Mlýnskou. Nachází se v překrásném údolí Přírodního parku Moravice a je obklopena smíšenými lesy, které poskytují možnost krásných vycházek do okolí.

Jsme školou rodinného typu s celodenním provozem, kterou navštěvuje 28 dětí. Rodinný charakter umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.

V přízemí mateřské školy je prostorná herna, šatna, kuchyňka a sborovna. V prvním patře se nachází novým nábytkem vybavena třída a sociální zařízení pro děti. Škola využívá zahradu s okrasnými keři a stromy, na které vítá všechny příchozí pískovcová socha rytíře Hanuše. Děti pro hry využívají pískoviště, průlezky a houpačky.

Od roku 2010 při škole velmi aktivně pracuje sdružení rodičů, které nám pomáhá organizovat mnohé akce pro děti, finančně přispívá na nákup pomůcek pro děti. Mladé sdružení a jejich ochotu ku pomoci chceme využít při organizaci dalších akcí školky, rovněž při drobné údržbě školní zahrady.

Historie české mateřské školy v obci

Českou mateřskou školu otevřela Ústřední matice školská 1. prosince 1923 na dnešní poště (obrázek vlevo ukazuje původní budovu školky, vpravo již budova pošty po přístavbě patra), která do roku 1922 sloužila místní obecné škole. Ta se od 1.9.1922 přestěhovala do nové budovy na Melečku.

Učitelky se ve školce často střídaly. Za okupace byla česká školka uzavřena. Po válce byla otevřena 15. května 1946 v budově bývalé německé školy. Tehdy ji navštěvovalo 45 dětí. Od roku 1960 zastávala po sedmnáct let funkci ředitelky Libuše Vítková, po ní v letech 1977 – 1990 Kristýna Sklenáková z Opavy a pak Vlastimila Orlíková. V roce 1993 byla funkce ředitelky zrušena, mateřská škola se stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy Hradec nad Moravicí. V roce 2011 rozhodl zřizovatel mateřské školy Město Hradec nad Moravicí o sloučení školky se Základní školou Žimrovice pod jednu organizaci Základní školu a Mateřskou školu Žimrovice. Ke sloučení došlo k 1. lednu 2012.

Německá menšinová škola

V roce 1914 postavil majitel továrny na výrobu papíru Carl Weisshuhn budovu německé školky (dnešní mateřská škola), přestože opavským úředníkům původně tvrdil, že staví byty pro své úředníky. Po dostavbě v ní otevřel školu. Museli do ní posílat své děti i čeští zaměstnanci. Ty byly německými učiteli za každé česky pronesené slovo tělesně trestány (jak vzpomínala v roce 1997 Julie Šamárková, narozena v roce 1906).

Krátce po vzniku ČSR školu zapečetil Valentin Gebauer, ale učitel Freschmann ji přesto otevřel a pokračoval ve vyučování, i když všechny české děti přestoupily do české školy a jemu zůstalo jen sedm žáků. V roce 1925 převedli dosavadní majitelé Felix a Hilda Weisshuhnovi budovu na spolek Kulturverband. V roce 1926 otevřeli Němci v budově svou mateřskou školu, avšak bez povolení úřadů. Byly v ní zapsány i čtyři děti českých zaměstnanců závodu. Rázným krokem učitele Jana Urbánka byla německá školka po několika týdnech uzavřena.

KONTAKT

Adresa:
Žimrovice 36
747 42 Žimrovice

Telefon: 778 431 856
E-mail: skolka@zszimrovice.cz
Číslo účtu: 1850416349 / 0800

Vedoucí učitelka MŠ: Renáta Melecká
Učitelka: Bc. Barbora Hraňová
Školnice: Marie Chovancová

Klub rodičů ZŠ Žimrovice

Předseda: Marek Štec