EU peníze školám

„Šance pro malou školu“; CZ.1.07/1.4.00/21.0838

Projektový záměr

1.1 Cíl projetu a témata, která chceme na škole podpořit ve vztahu k ŠVP Škola pravšechny děti – škola v lese

Cílem projektu, který jsme započali 1.11.2010, zvolených témat je prostřednictvím nových metod zlepšit stav počátečního vzdělávání na naší škole. Především se chceme zaměřit na tvorbu inovativních vzdělávacích pomůcek (DUM – digitální učební materiály) a jejich následné využití ve výuce ostatními pedagogickými pracovníky. Věříme, že i díky novým metodám, které budeme zavádět do výuky, dojde i k individualizaci výuky, při které se budeme moci zaměřit na žáky se vzdělávacími potřebami a na žáky nadané. Vycházíme ze záměrů a cílů našeho ŠVP.

Dalším cílem je zefektivnit výuku pedagogů skrze kurzy určené pro pedagogické pracovníky naší školy. Jsme si vědomi toho, že vzdělaný a vzdělávaný učitel společně s jeho osobnostními vlastnostmi je základem pro kvalitní výuku.

1.2 Počet žáků, který bude mít z realizovaného projektu prospěch

Projektový záměr počítá s dopadem na všechny žáky naší malotřídní školy.

1.3 Počet pedagogických pracovníků, který bude zapojený do realizace projektu a do klíčových aktivit projektu

Neklademe si jiný cíl, nežli 100% zapojení všech pedagogických pracovníků na tvorbě inovativních pomůcek. Tohoto cíle chceme dosáhnout vhodnou motivací pedagogů, kterou chceme podpořit jasnými a přehlednými kritérii pro udělování odměn za tvorbu inovativních pomůcek a dále zlepšováním materiálního vybavení a zázemí pro přípravu učitele na vyučovací hodinu. Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků chceme taktéž zapojit všechny pedagogické pracovníky. Hlavní motivací je 100% krytí nákladů kurzů.

1.4 Jaký očekáváme konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme

Skrze „databanku“ vzdělávacích materiálů, které budou vytvořeny jako výstupy realizovaných šablon, chceme zefektivnit výuku na naší základní škole. DUM budou volně přístupné v ředitelně školy, ke každému vzdělávacímu materiálu bude vypracována krátká anotace a metodika s návodem na využití ve výuce. Druhým výsledkem bude vzdělaný a poučený pedagog skrze realizované kurzy.

1.5 Způsob dosažení změny, jak tato změna bude hodnocena

Stanovených cílů chceme dosáhnout skrze jasně stanovená kritéria, která jsou podrobněji popsána v Plánu a kritérií pro realizaci projektu Šance pro malou školu.

ZŠ zpracovala v rámci uvedených šablon DUMy:

Zájemci o uvedené DUMy si mohou zaslat žádost na adresu reditel@zszimrovice.cz.