3. ročník

Třída II. (3. a 4. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 18.1.-22.1.

Český jazyk

 • pondělí 18.1.
  učebnice str. 75/cv. 30 b) – doplň (na folii), napiš do sešitu
 • úterý 19.1.
  opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P
  pracovní sešit str. 37/cv. 8

Matematika

 • pondělí 18.1.
  učebnice str. 66/cv. 19 – vypočítej a napiš do sešitu
 • úterý 19.1.
  učebnice str. 64-65/slovní úlohy

Prvouka

 • pondělí 18.1.
  Svět kolem nás: Přírodniny a výrobky
  učebnice str. 24-25 (přečti, odpovídej na otázky v učebnici)
 • úterý-středa 19.1.-20.1.
  do sešitu – najít, vystřihnout a nalepit (případně nakreslit) obrázky přírodnin a výrobků, rozdělit do 3 skupin:
  1. Neživé přírodniny
  2. Živé přírodniny
  3. Výrobky