3. ročník

Třída II. (3. a 4. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 14.6.-18.6.

Český jazyk

  • Opakování
  • Závěrečná písemná práce

Matematika

  • Opakování
  • Závěrečná písemná práce

Anglický jazyk

  • Opakování

Prvouka

  • Opakování
  • Dopravní výchova, zdravověda