3. ročník

Třída I. (1. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 20.3.-26.3.

Český jazyk

 • podstatná jména-rod, číslo, pád (procvičování)
 • vyjmenovaná slova s y-ý po P
 • Uč: str. 75-77
 • PS: str. 18-19

Čtení/psaní

 • práce s básní První sněženka str. 76
 • PS: str. 12, 13
 • ČT: str. 69-71, K.J.Erben a jeho tvorba

Matematika

 • číselný obor 0-1000
 • UČ: str. 24-26
 • PS: str. 20-22
 • G: jednoduché konstrukce pomocí kružítka, porovnávání úseček

Prvouka

 • živá příroda- živočichové
 • obratlovci- plazi, ptáci, savci
 • UČ: str. 55-56
 • PS: str. 40-41

Anglický jazyk

 • My jeans, další oblečení
 • uč + PS 41
 • My week, názvy dnů v týdnu
 • uč + PS 42-43