3. ročník

Třída I. (2. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 27.6.- 30.6.

Český jazyk

  • shrnutí a opakování učiva

Čtení/psaní

  • čtení na pokračování

Matematika

  • opakování

Prvouka

  • shrnutí a opakování učiva

Anglický jazyk

  • procvičování probraného učiva