3. ročník

Třída I. (2. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 11.10.-15.10.

Český jazyk

 • význam slov- opakování z 2.r. (slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená)
 • učebnice str. 23-26
 • PS: str. 16-19 (pouze cv. 1,2)
 • S: dokončení příběhu

Čtení/psaní

 • nácvik plynulého čtení
 • J. Lada: Poklad na silnici, str. 27-30
 • písanka str. 12-13

Matematika

 • procvičování malé násobilky
 • opakování sčítání a odčítání v oboru 0-100
 • nový PS str. 3-6
 • G: učebnice č. 7 str. 13- polopřímka- procvičování

Prvouka

 • místo, kde žijeme
 • Čechy, Morava, Slezsko
 • kraje ČR
 • učebnice str. 14-15
 • PS: str. 13-14

Anglický jazyk

 • tvoříme krátké rozhovory, reagujeme na otázky
 • počítáme: uč. 13, PS 12-13
 • popisujeme třídu a předměty v ní: uč. 14-15, PS 14-15