3. ročník

Třída I. (1. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 28.11.-4.12.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova s y-ý po B- procvičování
 • vyjmenovaná slova s y-ý po L
 • Uč: str. 42-43
 • PS: str. 31-32

Čtení/psaní

 • společná četba knihy na pokračování Staré pověsti české
 • ČT: str. 37-38
 • Božena Němcová- život a dílo
 • PS: str. 21-22, přepis textu

Matematika

 • sčítání a odč. dvojcif.čísel s přechodem přes základ
 • sčítání a odčítání více čísel
 • UČ: str. 42-43
 • PS1: str. 28-30
 • G: polopřímka- PS: str. 15

Prvouka

 • svět kolem nás
 • surovina a výrobek, suroviny z živé a neživé přírody
 • UČ: str. 26-27
 • PS: str. 21-22

Anglický jazyk

 • What time is it? uč + PS 22-23, určování času, orientace na ciferníku
 • Who is this? uč + PS 24-25, členové rodiny
 • učivo na doplnění, pondělí 28.11.: PS 22