Školní družina

Materiální podmínky ve školní družině

Školní družina má 1 oddělení. Oddělení využívá 2 samostatné místnosti, které jsou vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami, deskovými hrami a datovým projektorem. V odpoledních hodinách družina využívá ke své činnosti školní zahradu a keramickou dílnu.

Personální podmínky ve školní družině

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťuje plně kvalifikovaná vychovatelka Jarmila Menšíková.

Provoz školní družiny

Školní družina probíhá v každý pracovní den od 11:40 do 15:40 hodin.

Kontakt

Telefon: 778 701 775
E-mail: druzina@zszimrovice.cz