Školní družina

Školní družina Žimrovice

Činnost školní družiny probíhá v jednom oddělení pro žáky 1. stupně základní školy. Všechny zájmové činnosti se uskutečňují podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, který je rozpracován do jednotlivých tematických celků a navazuje na vzdělávací program základní školy.

ŠD panorama

Co nabízíme

Družina je rozdělena na dvě místnosti. V první místnosti je k dispozici zázemí pro výtvarné činnosti, koberec k zábavným hrám a pingpongový stůl. Ve druhé místnosti se nachází malá knihovna, relaxační koutek, keyboard a bílá tabule s datovým projektorem.

Ve školní družině nabízíme dětem odpočinek a příjemné prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas a něco se naučit. Jednou týdně společně tvoříme v keramické dílně.

Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. Naše školní družina je místem, kde se děti setkávají s kamarády a aktivně spolu prožívají volné chvíle.

ŠD všichni spolu
ŠD maškarní

Pobyt venku je důležitý

Pobyt na čerstvém vzduchu je jednou z priorit školní družiny. K tomu nám slouží školní zahrada s hřištěm, dětskými prolézačkami, pískovištěm a buxusovým bludištěm. Hranici zahrady tvoří potok Meleček, jehož chladná voda je příjemným osvěžením během letních dnů. V průběhu jarního i podzimního období se můžeme ohřát u ohně v našem kamenném amfiteátru nebo si opéct buřty. Chodíme také na vycházky do okolí, do lesa, ke krmelci – staráme se o zvířátka v zimě.

ŠD zahrada kuličkiáda
ŠD pouštění draků

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu pondělí-pátek:

  • ráno od 6:30 do 7:40
  • odpoledne od 11:50 do 16:15

Dokumenty

Kontakt

Vychovatelka ŠD:
Vendula Trulejová
Telefon: 778 701 775
E-mail: sd@zszimrovice.cz