Odkazy

Na této stránce najdete odkazy na výukové materiály, interaktivní cvičení a hry, vzdělávací videa, on-line testy, odkazy na e-knihy k četbě i k poslechu.

 • Proškoly.cz
  On-line testy (čtenářská gramotnost, finanční gramotnost, testy dětských schopností, paměťové testy a další). Každý žák obdrží přístupové údaje ve škole zdarma.
 • Škola s nadhledem
  Online cvičení – 1. stupeň – zvolte předmět (český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka atd.)
 • Matýskova matematika
  Více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku ZŠ. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
 • Školákov
  Cvičení z českého jazyka, matematiky, angličtiny, prvouky, vlastivědy
 • Zlatka.in
  Finanční gramotnost – jak zacházet s penězi
 • Déčko
  Videa, pohádky, hry a soutěže pro děti
 • ČT edu
  Tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu
 • E-knihy
  Knihy, které poskytla Městská knihovna v Praze, zdarma ke stažení