Řemeslo má zlaté dno

24.5. proběhl v areálu Základní školy Žimrovice a jeho blízkém okolí dlouho plánovaný a připravovaný Jarmark řemesel, který byl realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jarmark byl logickým završením aktivit, kdy během školního roku děti navštívily 10 řemeslníků, aby se seznámily s jejich prací, pracovními postupy, případně si některé drobné činnosti i vyzkoušely. Vybírali jsme řemesla běžná i takřka zapomenutá. Postupně jsme navštívili stolařskou, kovářskou, řezbářskou, sklářskou, modrotiskařskou, keramickou a tkalcovskou dílnu, byli jsme v pekárně a dva řemeslníky – košíkáře a kamnáře, jsme přijali přímo ve škole. Kamnáře jsme mohli pozorovat při práci na školní zahradě, kde nám v měsíci květnu vystavěli chlebovou pec. Starší děti při některých pracích kamnářům i asistovaly. Když se 23. května v pozdních odpoledních hodinách dokončila výstavba pece, kruh s deseti řemesly se uzavřel.

Zaměstnanci školy, rodiče a řada dobrovolníků v předvečer akce připravili školní zahradu do slavnostního, aby následujícího dne bylo vše připraveno ke zdárnému průběhu. V sobotu 24. května nás sice těsně po poledni vystrašila bouře se silným deštěm, ale v 13.00 hodin, kdy program Jarmarku oficiálně začal, již svítilo slunce a celý program mohl jet podle plánu.

V úvodu programu žáci školy vystoupili s pásmem Otvírání studánek, které jsme sestavili z veršů Miloslava Bureše (byli jsme verši okouzleni podobně jako Bohuslav Martinů). Studánku, kterou děti „otevřely“, jsme před čtyřmi lety sami renovovali. Pro účastníky Jarmarku bylo připraveno 15 řemeslných dílen, kde si některé jednoduché činnosti mohli i vyzkoušet. Program byl zpestřen o vystoupení dravců a s úspěchem se i setkalo vystoupení alchymistické dvojice. Žáci školy vystoupili později ještě s nacvičeným středověkým tancem. Sobotní program byl obohacen o jízdu na koních a lukostřelbu. Ve školní budově byla instalována výstava Řemeslo má zlaté dno, v rámci které jsme prezentovali 10 řemesel, které jsme během projektu navštívili. Veřejnosti jsme představili i stejnojmennou publikaci s pracovními listy, která provádí hravou formou (jak alespoň doufáme) „našimi“ řemesly. Jarmark přišel podpořit i opavský ilustrátor Bořek Frýba, který se autorsky na publikaci podílel. Po celou dobu trvání Jarmarku dětem i dospělým maloval obrázky na přání, nezapomněl namalovat i policejní auto hlídkující policii. V nově vystavěné chlebové peci bylo během sobotního odpoledne upečeno přibližně 100 pizz. A protože se ten den rozdávaly zdarma, byl o ně mimořádný zájem.

Obrázky z akce jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy www.zszimrovice.cz . Zájemcům o publikaci Řemeslo má zlaté dno rádi knížku bezúplatně zašleme. Stačí nás kontaktovat mailem nebo telefonicky.