2. ročník

Třída I. (1. a 2. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 28.6.-30.6.

Pondělí, úterý: třídnické práce.

Středa: rozdávání vysvědčení.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY🎉🏝🌞🌈🌊❤ !!!