2. ročník

Třída I. (2. a 3. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 11.10.-15.10.

Český jazyk

 • abeceda- složitější seřazování slov- opakování
 • druhy vět- věta oznamovací a tázací
 • učebnice str. 22-26
 • PS str. 18

Čtení/psaní

 • nácvik plynulého čtení
 • čítanka str. 28-31
 • opakování psaní písmen z 1.r.(V, U, u)
 • písanka str. 12-13

Matematika

 • sčítání s přechodem desítky- procvičování
 • odčítání s přechodem desítky 11-, 12-
 • PS str. 17-19
 • G: str. 25- rýsujeme podle pravítka

Prvouka

 • začíná podzim
 • sklízíme ovoce a zeleninu, třízení ovoce a zeleniny
 • učebnice str. 18-19

Anglický jazyk

 • počítáme do 10, uč. 8, PS 6
 • posloucháme, čteme komiks uč. 3