4. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Olga Pavelková
Telefon: 727 945 547
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 28.11.-4.12.

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po M, P, S
 • uč. 30-33, PS 25-28
 • sloh – porozumění textu, přihláška
 • uč 24-25, PS 20

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10 000, zaokrouhlování čísel
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • M uč 25-30, PS 15-18
 • Kružnice, kruh
 • G uč 14-15

Informatika

 • Editace textu, uložení a otevření souboru, kopírování – použití schránky
 • Základy programování: Baltík

Anglický jazyk

 • How are you? časování slovesa TO BE, osobní zájmena
 • uč + PS 22-23

Vlastivěda

 • putování s čápem Igorem, náš kraj, Hradec nad Moravicí, Žimrovice
 • regionální učebnice Perla Slezska, pravěk

Přírodověda

 • ekosystémy park, louka
 • uč 60-72