4. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Olga Pavelková
Telefon: 727 945 547
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 20.3.-26.3.

Český jazyk

 • skloňování podstatných jmen rodu ženského – opakování
 • uč 69-70, PS2 13-14
 • skloňování podstatných jmen rodu mužského
 • uč 71-73, PS2 15

Matematika

 • Čísla 0 – 1 000 000, zaokrouhlování čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání
 • uč 10-14, PS 7-10
 • Přenášení a porovnávání úseček
 • Grafický součet a rozdíl úseček
 • uč 36-38

Informatika

 • Grafický editor: malování ve Windows
 • Práce s obrázky, přehrávání zvukových souborů
 • Baltík – programování

Anglický jazyk

 • Let´s cook, pracovní postup
 • uč + PS 42-43
 • Do you eat fruit?, čísla do 100, názvy ovoce a zeleniny
 • uč + PS 44-45

Vlastivěda

 • typy krajiny
 • uč 22-24
 • vodstvo České republiky – řeky
 • uč 25-26

Přírodověda

 • měření a pokusy – délka, hmotnost, objem, čas, teplota
 • uč 44-46