4. ročník

Třída II. (3. a 4. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 18.1.-22.1.

Český jazyk

 • pondělí 18.1.
  učebnice str. 64/cv. 10 – doplň (na folii), napiš do sešitu
 • úterý 19.1.
  učebnice str. 65/Štědrovečerní nálada – cv. 13 napiš do sešitu

Matematika

 • pondělí 18.1.
  sčítání a odčítání zpaměti
  učebnice str. 63/cv. 5, 8 – vypočítej a napiš do sešitu jen výsledky
  učebnice str. 63/cv. 4, 6 – napiš zkrácený zápis, výpočet a odpověď do sešitu
 • úterý 19.1.
  učebnice str. 63-64/slovní úlohy

Přírodověda

 • pondělí 18.1.
  Živočichové – vlastnosti živočichů
  učebnice str. 15-16 (přečti, odpovídej na otázky v učebnici)
 • úterý-středa 19.1.-20.1.
  rozdílné znaky života rostlin a živočichů – ústně
  do sešitu – najdi a napiš nejméně 10 názvů živočichů ke každé skupině:
  1. živočichové, kteří rodí živá mláďata (např. kočka domácí)
  2. živočichové, kteří snášejí vejce (např. vlaštovka obecná)