4. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 27.6.-30.6.

Český jazyk

  • závěrečné opakování
  • charakteristika postavy

Matematika

  • opakování

Informatika

  • opakování

Anglický jazyk

  • v parku, ve městě
  • čtení pohádek
  • opakování, procvičování

Vlastivěda

  • shrnutí učiva o České republice
  • shrnutí dějepisného učiva

Přírodověda

  • opakování