Klub rodičů

K 1. lednu 2016 se naše sdružení na základě občanského zákona nově přeregistrovalo a zároveň změnilo svůj název.

Oficiálně se tímto jmenujeme Klub rodičů ZŠ Žimrovice, z.s.

Na základě Stanov Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s. proběhla v září 2019 členská schůze, která si zvolila pro následující 2 roky tyto členy výboru:

  1. Marek Balnar
  2. Marek Štec
  3. Marcela Tesařová
  4. Kateřina Skalíková
  5. Lenka Matějková
    Předsedou výboru je pan Marek Štec

(řazeno abecedně podle příjmení)

Pokladní spolku je paní Alena Elblová.

Kontaktní údaje

Klub rodičů ZŠ Žimrovice, z.s.
Meleček 91
747 42 Žimrovice
IČ 26666693