Hrajeme si na školu

28. 3. 2024

Předškoláci ze třídy Včeliček navštěvovali v únoru a v březnu první třídu základní školy. Děti měly možnost podívat do vyučování a vidět na vlastní oči, jak se pracuje v 1. třídě. Každá hodina měla jiný obsah a formy vzdělávání, což bylo pro předškolní děti pokaždé překvapením.

Již ze zkušeností z minulého školního roku, kdy se tato akce konala poprvé, víme, že přechod z mateřské do základní školy je pro mnohé děti díky této akci snadnější. Děti se lépe seznámí s prostředím školy a nemají obavy z přestupu. Zde také mnozí předškoláci potkají sourozence, kamarády i sousedy a prohlédnou si prostory školy.

Přejeme dětem, aby v září, až se objeví ve školních lavicích, byly stejně usměvavé a spokojené jako v těchto dnech.

hrajeme si na školu