Recitační soutěž

9. 3. 2024

V únoru se uskutečnila v ZŠ Žimrovice recitační soutěž. Děti si vybraly text podle věku a svých možností. Soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci školy. V obou kategoriích vyhrála letos na plné čáře děvčata.

Dvě žákyně postoupily do soutěže Dětská scéna, která se uskutečnila v Opavě. Nezískaly žádná ocenění, ale jistě si přivezly cenné zkušenosti ze soutěže do příštího ročníku.

soutěž v recitaci