Škola o prázdninách

16. 9. 2023

Naše škola má velikou zahradu, proto jsme se s kamarády a s paní učitelkou domluvili, že se sejdeme o prázdninách a pomůžeme s údržbou zahrady.

První setkání proběhlo už první prázdninový den a my jsme pomáhali se stěhováním školky. Třídili jsme také hračky a knihy.

Později jsme chodili pomáhat s vypléváním zahrady a záhonů. Vždycky jsme se u toho také pobavili a zahráli nějakou hru.

První školní den dostali všichni pomocníci odměnu a diplom.

Tereza Feilhauerová (5. ročník ZŠ)

Jak jsme o prázdninách pomáhali ve škole