Starší baví mladší

25. 7. 2023

Poslední červnový týden si děti ze základní školy připravily program pro děti z mateřské školy. Dopolední program se skládal ze šesti stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely svou obratnost, vytrvalost a také se učily spolupracovat s ostatními. Po programu následovalo vyhodnocení a také malá odměna pro děti ze základní i mateřské školy.

Děti ze základní školy měly program bezvadně připraven a my věříme, že si děti z mateřské školy program užily. Vzájemná spolupráce dětí je velmi důležitá, děti z mateřské školy si tak na školní prostředí postupně zvykají a jejich přechod do základní školy poté probíhá bez problémů.

Starší baví mladší