Pasování na školáky

25. 7. 2023

V letošním školním roce 2022/2023 navštěvovalo mateřskou školu v Žimrovicích 19 předškolních dětí. Nastal čas se s předškoláčky rozloučit a zároveň oslavit nástup do základní školy. Rozloučení se školním rokem se konalo v zahradě základní školy. Děti si pro své rodiče, sourozence a rodinné příslušníky připravily slavnostní odpoledne – přednesly slib předškoláka, zazpívaly píseň „Školka už nám mává“. Na závěr je paní učitelky pasovaly na školáka.

Po programu dětí ze základní školy se pokračovalo společnou zábavou, o kterou se postaral klaun Kalimero. Klub rodičů zajistil pro všechny děti základní a mateřské školy občerstvení. Všichni si užili spoustu zábavy a strávili příjemné odpoledne.

Přejeme všem budoucím školákům, ať se jim v první třídě daří a vzpomínají rádi na chvíle prožité v mateřské škole.

Děkujeme Klubu rodičů za bezvadně zorganizované občerstvení a nákup odměn pro děti.

MŠ pasování na školáky