Vystoupení pro seniory

30. 5. 2023

Již podruhé v tomto roce jsme přijali pozvání od žimrovických seniorů. Tentokráte nás doprovodily i děti z mateřské školy, třída Včeliček.

Děti z mateřské školy si připravily básničky, písničky a také taneček o berušce. Starší děti ze školy se pokusily o dramatizaci pohádky, předvedly country tanec, nechybělo klavírní vystoupení a dokonce ukázka stepu.

Na závěr byly děti i jejich učitelé odměněni balíčky, za což velmi děkujeme. Doufáme, že jsme diváky potěšili a příště pozvání opět rádi přijmeme.

Klub seniorů