Předškoláci v ZŠ

2. 4. 2022

První březnový týden nás v základní škole navštívili předškoláci nejen z MŠ Žimrovice, ale poprvé také děti z MŠ Hradec nad Moravicí. Pro děti z hradecké MŠ byla návštěva na celé dopoledne, dokonce šlo pro některé o vůbec první cestování linkovým autobusem.

Po přivítání se děti rozdělily do skupin. První návštěva směřovala k mladším žákům, kde na děti čekal téměř hodinový program. Vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí, procvičily práci se slovy. Žáci dětem předvedli hru na boomwhackery a zahráli pohádku O třech neposlušných kůzlátkách.

Poté děti zavítaly ke starším žákům, se kterými si zazpívaly za doprovodu kytary.

Naposledy děti navštívily školní družinu, kde se naučily jednoduchý taneček, zacvičily aerobic a samozřejmě si také pohrály s hračkami našich dětí.

Obě návštěvy proběhly ve velmi příjemné atmosféře. My všichni se už těšíme na naše nové prvňáčky!

předškoláci v ZŠ