Badatelský klub

14. 11. 2021

V letošním školním roce jsme v naší škole otevřeli badatelský kroužek. Navštěvují jej téměř všichni žáci 2. a 3. ročníku. Aktivity jsou velmi různorodé. V měsíci září jsme se zabývali např. výrobou krápníků, zkoumání čistoty vody a nahlédli jsme do zvířecího světa, kdy jsme zkoumali mimikry u živočichů.

V říjnu jsme se pokusili vyrobit model Sluneční soustavy a objasnit si některé záhady o vesmíru. Další týden jsme vyráběli mast z rýmovníku. Poslední lekce se týkala fyzikálních pohádek Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kdy jsme se pokoušeli vyrobit periskop pro Dlouhého, zvětšovací sklíčko pro Bystrozrakého a nafouknout balónek pomocí sody a octa jako postavu Širokého.

Bádání nás baví a už se každý týden těšíme na další objevování a zkoumání okolního světa.