Zahrada – projekt

1. 8. 2021

projekt zahrada

Zahrada Základní školy Žimrovice má v současné době podobu, kterou získala rekonstrukcí v roce 2005, avšak pro naplňování cílů v environmentálním vzdělávání už nepostačuje. Projekt zaměřený na rekonstrukci školní zahrady při Základní škole Žimrovice nazvaný „Přístav odpočinku, her i poznání“ si klade za cíl vybudovat na stávajícím pozemku prvky přírodní zahrady, které pomohou pedagogům v naplňování cílů stanovených ve Školním vzdělávacím programu, a především zvýšit potenciál školy při realizaci venkovní výuky. Realizace projektu umožní zařazovat prvky badatelské výuky přímo v blízkém okolí školy.

Navrhované prvky projektu mají posílit badatelskou činnost v rámci přírodovědných předmětů, zároveň chceme, aby zahrada sloužila pro výuku i v dalších předmětech. Nově navržené vyvýšené záhony a fóliovník mají posílit využití pozemku jako „jedlé zahrady“.

Na zahradě se dále objeví např. hmatový chodník, pítko pro ptáky a další živočichy, bahniště, zvířecí doskočiště, vrbový tunel a iglú, skalka, bylinková spirála, květnatá louka, ježkovník, čmelín, krmítko pro veverky, hnízdo pro vlaštovky, přístřešek na nářadí.

Celý plán revitalizace školní zahrady byl vypracován pod odborným dohledem zahradního architekta, prvky tak nebudou v zahradě umístěny nahodile, ale jsou promyšleny tak, aby se vzájemně ovlivňovaly a doplňovaly. Projekt bude realizován v období let 2021–2022 s podporou Státního fondu životního prostředí ČR. Náklady projektu jsou vyčísleny na 439 650,- Kč.

zahrada

Rozloučení v MŠ

1. 8. 2021

Ve čtvrtek 24. června v odpoledních hodinách proběhlo na zahradě Mateřské školy v Žimrovicích slavnostní rozloučení s dětmi, které se po letních prázdninách chystají do základní školy. Rozloučení proběhlo v rámci pohodové rodinné atmosféry. Odcházející děti (holčičky) přednesly básničku, zazpívaly písničku. Paní učitelky je pasovaly na prvňáčky a předaly knížku, která jim bude snad připomínat krásný čas strávený v naší Mateřské škole.

Akce proběhla za přítomnosti rodičů a zaměstnanců MŠ. Pro děti byla připravena na zahradě stanoviště, kde plnily za doprovodu svých rodičů různé typy úkolů. Jelikož bylo opravdu velmi teplé počasí, mohly se děti občerstvit nanuky, pitím, které poskytl Klub rodičů, za což velmi děkujeme. Dále děkujeme rodičům za trpělivost, ochotu a snahu pomáhat svým dětem ve vzdělávání v tak nelehké době, která nás provází.

Letos nás opouští pět dětí předškolního věku. Tři se chystají do základní školy a dvě do přípravné třídy, kterou pro příští školní rok zřídila Základní škola v Hradci nad Moravicí za spolupráce s Mateřskou školou v Hradci nad Moravicí. Všem dětem přejeme hodně úspěchů na další cestě životem, kamarády jak se patří a tu nejlepší paní učitelku, která je bude místo nás provázet krásným světem poznávání.

mš rozloučení se školáky

Sportovní dopoledne MŠ

1. 8. 2021

Ve středu 23. června proběhlo společné sportovní dopoledne dětí MŠ a ZŠ Žimrovice. Žáci třetího a čtvrtého ročníku připravili různá stanoviště, kde si menší děti vyzkoušely svou tělesnou zdatnost a obratnost. Počasí nám přálo a akci si užily nejen děti ze školky, ale i naši žáci. Děti spolu bezvadně spolupracovaly. Na závěr byly odměněny sladkostí a diplomem.

Věříme, že se dětem u nás líbilo a za pár let je přivítáme jako prvňáčky v naší škole.

sportovní dopoledne mš

Sportovní olympiáda

1. 8. 2021

21. června proběhla sportovní olympiáda. Všechny děti se ráno sešly v oblečení, které představovalo vlajky různých států. Olympiádu jsme zahájili v zahradním amfiteátru. Nejdříve jsme čekali na příchod starších dětí, které nesly zapálený olympijský oheň. Poté všechny děti složily olympijský slib. Olympijský oheň nám po celou dobu her hořel v amfiteátru.

Jelikož bylo velké horko, začalo sportovní klání velmi brzy. Všechny děti se snažily podat co nejlepší výkon. Vyhodnocení výsledků opět proběhlo v zahradním amfiteátru, kde dohořel i olympijský oheň.

Všichni se po náročném dopoledni osvěžili nanukem, který opět věnoval Klub rodičů při ZŠ Žimrovice.

sportovní olympiáda

Rozloučení se školou

1. 8. 2021

Po náročném roce, který byl narušován online výukou, jsme byli rádi, že se můžeme v pátek 18. června sejít s dětmi a jejich rodiči na školní zahradě a zakončit tak tento školní rok.

Děti předvedly ukázku country tanců, cvičení s míči, hru na boomwhackers a na závěr nechyběla pohádka O třech kůzlátkách.

Posezení proběhlo v příjemné atmosféře a my doufáme, že si jej všichni užili. V příštím roce se snad budeme setkávat častěji.

Děkujeme za občerstvení Klubu rodičů při ZŠ Žimrovice a také rodičům žáků naší školy.

rozloučení se školním rokem

Den dopravní výchovy

1. 8. 2021

O prázdninách čeká na děti spousta nástrah nejen na silnici při projížďkách na kole, ale i při hrách, proto je potřeba zopakovat zásady bezpečného chování dětí.

Ve čtvrtek 17. června proběhlo na školní zahradě dopravní dopoledne spolu se základy zdravovědy. Nejprve se děti sešly ve třídách, kde se snažily vyplnit test dopravní výchovy. Až na malé chybičky byly všechny děti v testu úspěšné. Poté na ně čekala jízda zručnosti ve školní zahradě zakončená obtížným přesunem kelímku s vodou. Děti jízdu zvládaly výborně. Na dalším stanovišti děti poznávaly dopravní prostředky a dopravní značky. Nechybělo zopakování důležitých telefonních čísel. Posledním stanovištěm byla zdravověda, kde si děti vyzkoušely základy první pomoci.

Děkujeme rodičům dětí za zapůjčení velkých dopravních značek a semaforů, které se dětem velmi líbily. Poděkování patří také Klubu rodičů za zakoupení nanuků na akci.

dopravní soutěž