Kamínková výzva

12. 5. 2021

Po dobu distanční výuky se mohly děti naší školy zapojit do akce „Kamínková výzva“. Úkolem bylo vytvořit vzpomínkový kamínek, který by připomínal dobu distanční výuky a také spojoval kolektiv dětí naší školy při společné tvorbě v době, kdy se nemohly ve škole setkávat.

Nejprve děti hledaly vhodné kamínky po okolí, poté vytvářely nádherné motivy zvířat, pohádkových postav i velikonoční motivy. Hotové kamínky umisťovaly na naší školní zahradě.

Při návštěvách zahrady se zabavily hledáním kamínků od spolužáků. Některé kamínky našly své místo v dutinách stromů, v keřích nebo u potůčku.

Do výzvy se zapojily téměř všechny děti naší školy. Vznikla tak krásná díla, která budou zdobit naši zahradu po dlouhou dobu.

kamínková výzva