Provoz školy od 12.4.

9. 4. 2021

Před vstupem do školy se budou zjišťovat příznaky infekčního onemocnění. Pokud žák tyto příznaky vykazuje, bude poslán domů, když bude přítomen zákonný zástupce. Jinak bude umístěn v izolační místnosti, zákonný zástupce si neprodleně po telefonickém oznámení žáka vyzvedne.

V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat preventivní testování žáků na přítomnost viru COVID-19 vždy před zahájením vyučování.

Žáci I. třídy (1. a 2. ročník):
Testování proběhne v 7:30 – sraz pod pergolou na zahradě ZŠ
(v případě nepříznivého počasí v Badatelně)

Žáci II. třídy (3. a 4. ročník):
Testování proběhne v 8:00 – sraz pod pergolou na zahradě ZŠ
(v případě nepříznivého počasí v Badatelně)

V případě docházky žáka do ranní družiny bude test proveden před vstupem do šatny.

Je možná přítomnost rodičů, kteří budou chtít asistovat svým dětem při provádění testu.

Pondělí:
Jestliže má některý z žáků pozitivní test, kontaktujeme rodiče, žák odchází domů.
Rodiče musí kontaktovat lékaře a objednat se na test PCR.

Čtvrtek:
Jestliže má některý z žáků pozitivní test, kontaktujeme rodiče všech žáků třídy, všichni žáci odcházejí domů. Čekají na výsledek PCR testu pozitivně testovaného žáka.

Ochrana nosu a úst je nařízena po celou dobu pobytu ve škole i školní družině.