Děkujeme

2. 7. 2020

Vážení a milí rodiče, příznivci školy, kamarádi, milé děti,

po dlouhých letech, které jsme mohli společně prožít v naší krásné a drahé škole, v naší malebné obci, se s Vámi loučíme. Děkujeme Vám všem za dlouhodobou přízeň, náklonost a lásku, kterou jsme byli zahrnuti.

Děkujeme našemu Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, všem předsedům, kteří tento spolek vedli, SDH Žimrovice, Klubu seniorek Žimrovice, ADP Žimrovice, firmě Smurfit Kappa a zřizovateli školy Městu Hradec nad Moravicí a hlavně Vám rodičům a dětem za úžasnou a nezapomenutelnou spolupráci. Prožili jsme s Vámi naše nejlepší pracovní léta, která se nám vepsala do srdcí.

S láskou a úctou na Vás vzpomínáme!

David a Ája Šromovi

Poslední zvonění

2. 7. 2020

26. června jsme odzvonili podivuhodnému a podivnému školnímu roku 2019-2020. Podivuhodný byl tento rok vším, co jsme mohli během deseti měsíců prožít a co jsme i podnikli, podivný byl tím, co jsme v důsledku pandemie podniknout nemohli.

Samotný závěr byl ale dojemný a krásný, protože jsme se loučili s našimi čtvrťáky, kteří přecházejí do pátého ročníku. Všech pět našich kamarádů prošli se zvonečkem tradiční uličkou ke škole a odzvonili poslední kroky, které je vedly do naší malotřídky. Loučili jsme se i my s paní učitelkou. Bylo to dojemné a alespoň pro nás nezapomenutelné.

V amfiteátru proběhlo vyhlašování celoročních soutěží Čtenář  a Rytíř roku. Líza a Andrejka ze 4. ročníku získaly právem titul Čtenář roku za přečtené a odprezentované knihy. Rytířem roku se v letošním roce stali Igor Hertel z 2. ročníku a Tomík Feilhauer z 3. ročníku. Oba kluci nám ukázali, jak mohou vypadat správní chlapi a dobří kamarádi.
Déšť nás zahnal na krátkou chvíli do školy, kde k nám promluvil i pan starosta Patrik Orlík. Když přešly mraky, předvedla nám naše bývalá žákyně Vanda Zmijová úžasné akrobatické vystoupení na zavěšeném kruhu, později se k ní přidala i její sestra Roxy.

Protože i pro nás byl tento den s paní učitelkou poslední, který s dětmi ve škole prožijeme, přišlo na řadu velmi dojemné loučení, za které nesmírně děkujeme. Děkujeme za všechny dary, ale hlavně za všechna ta dojemná a vřelá slova. Stanou se po nás studnicí, ke které se budeme vracet, a ze které se budeme občerstvovat i v dalších letech.

Přejeme všem krásné léto a mnoho úspěchů v dalších letech.

David a Ája Šromovi

Výlet do Štramberku

2. 7. 2020

V závěru školního roku jsme měli možnost vyrazit s dětmi na školní výlet do Štramberku, kde jsme nemohli opomenout návštěvu Jeskyně Šipky a Regionálního muzea pravěku. Obojí totiž završuje náš celoroční projekt Pravěk, který byl přerušen pandemií. Protože panovala ještě přísná epidemiologická opatření, vyrazili jsme na výlet ve dvou termínech 16. a 18.6. vždy ve skupinách do 15 dětí.

Mladší i starší děti si školní akci náležitě užily a kromě výše zmíněných návštěv přivítaly i návštěvu Muzea Tatry v Kopřivnici.

Foto z těchto výletů naleznete v galerii.