Informace k otevření MŠ

12. 5. 2020

Rodiče si mohou vyzvednout věci ze školky v úterý 19.5.2020 od 10.00-16.00 hod.

Vážení rodiče,

zřizovatel školy Město Hradec nad Moravicí bude 18.5.2020 na svém zasedání rady města posuzovat mou žádost na otevření naší Mateřské školy Žimrovice od 25.května 2020.

Protože již od 1.6. započne vyklízení budovy mateřské školy z důvodu plánované rekonstrukce, která započne 8.6., navrhl jsem radě, aby obnovená výuka ve školce probíhala v samostatném oddělení Mateřské školy Hradec nad Moravicí pod vedením paní učitelky Melecké a Valuškové. Přestože by děti byly v cizím prostředí, budou s nimi pracovat jejich paní učitelky.

Plán výuky v MŠ Hradec nad Moravicí jsem předběžně projednal i s paní ředitelkou Lackovou, která k němu nemá výhrady. Nyní záleží již jen na rozhodnutí rady města.

V případě, že se rozhodnete umístit od 25.5. dítě do školky a že výuka bude probíhat v MŠ Hradec nad Moravicí, bude se provoz řídit předpisem MŠ Hradec nad Moravicí, se kterým budete následně sezunámeni.

Prosím Vás o zaslání vyplněného Dotazníku (Příloha č.1) nejpozději do 18.5.2020, zdali budete chtít od uvedeného data umístit Vaše dítě za výše uvedených podmínek do školky. Dotazník zašlete na mailovou adresu reditel@zszimrovice.cz nebo jej vhoďte do schránky Základní školy Žimrovice.

Přeji krásné dny!

David Šrom, ředitel