Zápis dětí do MŠ Žimrovice

15. 4. 2020

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do Mateřské školy Žimrovice proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020. 

 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
 • Děti mladší tří let budou přijaty pouze v případě nenaplnění kapacity mateřské školy.
 • Doba termínu zápisů je stanovena od 2. května 2020 do 12. května 2020.

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Pro podáni žádosti o přijetí dítěte do MŠ využijte prosím formuláře, které jsou umístěné níže (Žádost o přijetí do MŠ a Čestné prohlášení o řádném očkování). Formuláře si vytiskněte. V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, kontaktujte ředitele školy na tel. čísle 739 302 036, který Vám po vzájemné domluvě předá formuláře.

Postup podání žádosti:

 1. Vyplňte formulář Žádost o přijetí do MŠ (Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat)
 2. Vyplňte formulář Čestné prohlášení o řádném očkování
  Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. Tyto dokumenty s okopírovaným rodným listem dítěte a občanským průkazem rodiče (z důvodu doložení spádovosti) vložte do obálky (označte nadpisem Zápis do MŠ) a pošlete na níže uvedenou adresu nebo naskenované zašlete datovou schránkou nebo mailem (nutné ale mít elektronický podpis):
  Mateřská škola Žimrovice, Mlýnská 36, 74742 Žimrovice

Odevzdání přihlášky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

 1. do datové schránky školy (aggmmpv),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email, mail skolka@zszimrovice.cz)
 3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky školky(vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
 4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Další postup:

 1. Na Vaše emaily zašle ředitel nejpozději do konce května 2020 registrační číslo, pod kterým bude dítěte vedeno.
 2. Jestliže do uvedené doby registrační neobdržíte, kontaktujte prosím ředitele školy telefonicky na čísle 739 302 036.
 3. Nejpozději v prvním týdnu měsíce června bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračním číslem.
 4. Nepřijatým dětem z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí dítěte poštou.

Formuláře pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Děkuji Vám za pochopení. Těším se na další spolupráci.

David Šrom, ředitel