Zápis do 1. ročníku

31. 3. 2020

Zápis do Základní školy Žimrovice proběhne bezkontaktně

Vážení rodiče,
z nařízení Ministerstva školství ČR proběhne zápis do 1. třídy bez účasti Vašeho dítěte ve škole a bezkontaktně. V naší škole se zápis uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna 2020. Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat až do 30. dubna. Čtěte prosím pozorně uvedené pokyny, níže naleznete i formuláře potřebné k zápisu.

Způsoby doručení:

 1. zasláním scanu přihlášky (pokud možno s el. podpisem, není-li možné, dohodneme telefonicky doplnění podpisu) na e-mail: reditel@zszimrovice.cz
 2. vložením originálu přihlášky do schránky vlevo u vchodu školy
 3. datovou schránkou: aggmmpv
 4. poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
  Meleček 91
  747 42 Žimrovice

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů.
Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Prosíme o uvedení e-mailového kontaktu, pokud nebudete posílat datovou schránkou.

Postup po odevzdání přihlášek:

 • Ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. dubna 2020 bychom měli shromáždit Vaše přihlášky. Nestihne-li rodič tento termín, může dodat přihlášku až do 30. dubna 2020.
 • V následujícím týdnu obdržíte od školy potvrzení o převzetí přihlášky a registrační číslo dítěte (datovou schránkou nebo e-mailem).
 • Přijaté děti budou zveřejněny první květnový týden pod registračním číslem na webu školy a na úřední desce.

Odklad povinné školní docházky:

 • Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).
 • Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy. Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro mateřskou školu, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.

Informace obdržíte na telefonním čísle ředitele školy 739 302 036

Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Těšíme se na Vás.
David Šrom, ředitel školy

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021
Žáci budou do Základní školy a Mateřské školy Žimrovice přijímáni podle těchto kritérií:

 1. žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy (20 bodů)
 2. žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt ve spádových obcích (15 bodů)
 3. žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt mimo spádové oblasti (10 bodů)
 4. žáci, kteří mají trvalý pobyt mimo spádová oblasti školy (5 bodů)

Spádové obce: Žimrovice, Domoradovice, Filipovice