02/21 – Předávání pololetního vysvědčení

I. třída (1. a 2. ročník)