Školní rok

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 proběhne v pondělí 4. dubna 2022 od 13:30 do 17:00. Zapisovány budou děti, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) rodný list dítěte a občanský průkaz. Děti, které se nebudou moci dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, budou zapsány v náhradním termínu dne 11. 4. 2022.

K zápisu se přihlaste telefonicky, e-mailem nebo osobně nejpozději do 31. 3. 2022.

Výsledek zápisu

Dokumenty k zápisu

Jak správně psát

Organizace školního roku 2021/2022

 • Zahájení školního roku 2021/2022: středa 1. září 2021
 • Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022
  (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
 • Vysvědčení za první pololetí: pondělí 31. ledna 2022
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: 21. února – 27. února 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
 • Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 – středa 31. srpna 2022
 • Zahájení školního roku 2022/2023: čtvrtek 1. září 2022

Rozvrh hodin

Kroužky a nepovinné předměty

 • Pondělí
  Badatelský klub: 13:00-14:30 (Mgr. Alexandra Kořízková)
  Keramika I st. žáci: 13:00-14:00 (Jarmila Menšíková)
 • Úterý
  Doučování: 13:00-14:00 (Mgr. Alexandra Kořízková)
 • Středa
  Náboženství: 13:45-14:30 (Ing. Zdeňka Jakešová)
 • Čtvrtek
  Klub zábavné logiky a deskových her: 13:30-15:00 (Mgr. Jan Volf)
  Keramika II ml. žáci: 13:30-14:30 (Jarmila Menšíková)
 • Pátek
  Šikovné ruce: 7:00-7:45 (Mgr. Olga Pavelková)

Školní jídelna

Zaměstnanci ZŠ

 • Ředitel školy: Mgr. Jan Volf
 • Třídní učitelka I. třídy (2. a 3. ročník): Mgr. Alexandra Kořízková
 • Třídní učitel II. třídy (4. a 5. ročník): Mgr. Jan Volf
 • Učitelky: Mgr. Olga Pavelková, Jarmila Menšíková
 • Vyučující náboženství: Ing. Zdeňka Jakešová
 • Vychovatelka ŠD: Jarmila Menšíková
 • Školnice, výdej stravy: Lenka Hurníková