Stravování

Strava podávaná ve školní jídelně se dováží z Mateřské školy Hradec nad Moravicí.

Přihlášku ke stravování v novém školním roce je nutné vyplnit na webové stránce a odeslat do 15.8.2023:

Přihláška ke stravování

Provoz školní jídelny – výdejny

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ probíhá v době od 11:50 do 13:20.
Výdej do jídlonosičů probíhá v době od 11:00 do 11:30.

Systém přihlašování a odhlašování

Obědy jsou všem strávníkům přihlašovány automaticky.

Odhlašování obědů se provádí prostřednictvím systému iCanteen a je plně v kompetenci strávníků.
Odhlášení jídla lze provést nejpozději den předem do 12 hodin.

Škola poskytuje stravování žákům pouze v době jejich pobytu ve škole – nárok na školní
stravování mají žáci pouze v den, kdy se účastní školního vzdělávání.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole si mohou strávníci (zákonní zástupci)
odebrat oběd, a to do přinesených čistých jídlonosičů.

Všechny prázdniny se pro žáky ZŠ automaticky odhlašují včetně ředitelského volna. Ostatní výlety a nemocnost si řídí rodič nebo zákonný zástupce sám.

školní jídelna

Dokumenty

Jídelníček

iCanteen

Objednávání jídel pomocí chytrých telefonů