Jídelna

Strava podávaná ve školní jídelně se dováží z Mateřské školy Hradec nad Moravicí.

Provoz školní jídelny – výdejny

Výdej obědů probíhá v době od 11:40 do 13:00.
Výdej do jídlonosičů probíhá v době 11:00 – 11:30.

Systém přihlašování a odhlašování

Škola poskytuje stravování žákům pouze v době jejich pobytu ve škole – nárok na školní
stravování mají žáci pouze v den, kdy se účastní školního vzdělávání.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole si mohou strávníci (zákonní zástupci)
odebrat oběd, a to do přinesených čistých jídlonosičů.

Od 1. října 2021 je zaveden systém přihlašování a odhlašování jídel pro všechny strávníky školní jídelny. Obědy jsou všem strávníkům přihlašovány automaticky. Odhlašování obědů se provádí prostřednictvím systému iCanteen a je plně v kompetenci strávníků.

Jídelníček

iCanteen

Objednávání jídel pomocí chytrých telefonů

školní jídelna

Dokumenty

Kontakt

Školní jídelna – výdejna: Lenka Hurníková