Doučování žáků škol

Národní plán obnovy logo
MŠMT logo

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch a došlo u nich k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Zařazení žáka do programu navrhuje pedagog na základě stanovených kritérii, svých podkladů a zkušeností.