První školní den

16. 9. 2023

Zahájení školního roku proběhlo opět po roce pod pergolou ve školní zahradě. Počasí nám vyšlo bezvadně. Děti přišly krásně upravené, načesané a hlavně s úsměvem. Někteří prvňáčci dokonce i se školní aktovkou.

Úvodní slova pronesl ředitel školy, který informoval o novinkách, plánovaných akcích a aktuálních projektech. Rodiče se mohli podívat na nové školní hřiště. Poté následovalo uvítání žáků a všech přítomných starostou a místostarostou města Hradec nad Moravicí.

V letošním školním roce jsme přivítali v první třídě 12 dětí ze Žimrovic a Domoradovic. Noví žáci školní prostředí již znají, jelikož třída MŠ měla v loňském roce zázemí ve školní budově, kde se děti připravovaly na přechod do základní školy.

Zahájení školního roku

Kromě nově vybudovaného multifunkčního sportovního hřiště s umělým povrchem, které vzniklo za finanční podpory firmy Smurfit Kappa, jsme vybavili jednu učebnu 65palcovou dotykovou obrazovkou, která nahradila dosloužilou interaktivní tabuli.

Škola získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 839 250,– Kč na realizaci projektu s názvem „Inovativní vzdělávání v ZŠ a MŠ Žimrovice“. Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, byl zahájen 1. září a je zaměřen na podporu projektové výuky, zážitkovou pedagogiku, aktivizující metody a vzdělávání s využitím nových technologií.

Celý kolektiv základní školy přeje žákům mnoho úspěchů při plnění školních povinností, spoustu kamarádů a také nových zážitků.

Nová dotyková obrazovka