Badatelé v muzeu

25. 7. 2023

Badatelský klub ukončil své dvouleté období ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Na prohlídku jsme se vydali den před vysvědčením, takže jsme si výlet užili s čistou hlavou a vůní blížících se prázdnin.

V muzeu jsme byli jedinými návštěvníky, děti si tedy prohlídku náležitě užívaly. Nejvíce je zaujala výstava cizokrajných zvířat. Prohlédli jsme si také krásně kvetoucí zahradu.

Děti prohlídka v muzeu inspirovala i k návštěvě s rodinou a snad je povede také k zájmu poznávání minulosti naší země.

Badatelé v muzeu Opava