3D tiskárna v ZŠ

25. 7. 2023

Už jste se setkali s 3D tiskárnou – tedy se zařízením, které dokáže vytisknout trojrozměrné předměty? Jako náplň do 3D tiskárny slouží tzv. filament neboli tisková struna, která je vyrobena z plastu, případně z dalších např. kompozitních materiálů. Za pomoci filamentových strun vznikají modely, které si můžeme sami navrhnout, případně stáhnout a vytisknout již hotové modely z řady internetových databází.

3D tisk zábavnou formou rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií.

Využili jsme příležitost získat 3D tiskárnu pro školu zdarma. Přihlásili jsme se do programu Průša pro školy, který s 3D tiskem pomáhá po technické i didaktické stránce.

Pro získání 3D tiskárny bylo nutné splnit několik podmínek:

  1. Montáž stavebnicové verze 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+ podle podrobného návodu. Sestavení tiskárny z jednotlivých součástí, množství komponentů, spojovacího materiálu, elektroniky a kabelů představovalo více než 20 hodin precizní práce, které se ujal ředitel školy Jan Volf. Po dokončení tiskárny bylo nutné provést kontrolní testy, kalibraci tisku a vytisknout první testovací modely.
  2. Úspěšné absolvování školení na téma údržby a ovládání tiskárny, základů tisku a 3D modelování.
  3. Vytvoření vzdělávacího projektu souvisejícího s 3D tiskem, jehož cílem bylo vytvořit ucelený obsah do vyučovací hodiny a navrhnout 3D model využitelný ve výuce. Společně s žáky školy projekt otestovat. Přehledně projekt zdokumentovat, doložit všechny podklady (metodické pokyny, návod k modelování, 3D modely, fotografie, tiskové soubory).
  4. Zveřejnění projektu na webu Printables.com, zpřístupnění projektu ostatním školám.

Byli jsme úspěšní a získali jsme tiskárnu od firmy Prusa Research a.s. v hodnotě 20 000 Kč.
Žáci 5. ročníku si tak práci s tiskárnou a 3D modelování vyzkoušeli v posledním čtvrtletí školního roku.

Technologie 3D tisku si najde své místo ve výuce informatiky, uplatní se však také v kroužku pro zájemce, který povede od září ředitel školy. Můžeme vytvářet modely nejen pro zábavu, ale navrhovat užitečné a praktické předměty nebo také vlastní učební pomůcky.

3D tiskárna

Starší baví mladší

25. 7. 2023

Poslední červnový týden si děti ze základní školy připravily program pro děti z mateřské školy. Dopolední program se skládal ze šesti stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely svou obratnost, vytrvalost a také se učily spolupracovat s ostatními. Po programu následovalo vyhodnocení a také malá odměna pro děti ze základní i mateřské školy.

Děti ze základní školy měly program bezvadně připraven a my věříme, že si děti z mateřské školy program užily. Vzájemná spolupráce dětí je velmi důležitá, děti z mateřské školy si tak na školní prostředí postupně zvykají a jejich přechod do základní školy poté probíhá bez problémů.

Starší baví mladší

Badatelé v muzeu

25. 7. 2023

Badatelský klub ukončil své dvouleté období ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Na prohlídku jsme se vydali den před vysvědčením, takže jsme si výlet užili s čistou hlavou a vůní blížících se prázdnin.

V muzeu jsme byli jedinými návštěvníky, děti si tedy prohlídku náležitě užívaly. Nejvíce je zaujala výstava cizokrajných zvířat. Prohlédli jsme si také krásně kvetoucí zahradu.

Děti prohlídka v muzeu inspirovala i k návštěvě s rodinou a snad je povede také k zájmu poznávání minulosti naší země.

Badatelé v muzeu Opava

Pasování na školáky

25. 7. 2023

V letošním školním roce 2022/2023 navštěvovalo mateřskou školu v Žimrovicích 19 předškolních dětí. Nastal čas se s předškoláčky rozloučit a zároveň oslavit nástup do základní školy. Rozloučení se školním rokem se konalo v zahradě základní školy. Děti si pro své rodiče, sourozence a rodinné příslušníky připravily slavnostní odpoledne – přednesly slib předškoláka, zazpívaly píseň „Školka už nám mává“. Na závěr je paní učitelky pasovaly na školáka.

Po programu dětí ze základní školy se pokračovalo společnou zábavou, o kterou se postaral klaun Kalimero. Klub rodičů zajistil pro všechny děti základní a mateřské školy občerstvení. Všichni si užili spoustu zábavy a strávili příjemné odpoledne.

Přejeme všem budoucím školákům, ať se jim v první třídě daří a vzpomínají rádi na chvíle prožité v mateřské škole.

Děkujeme Klubu rodičů za bezvadně zorganizované občerstvení a nákup odměn pro děti.

MŠ pasování na školáky

Týden turistiky

25. 7. 2023

Předposlední školní týden strávily děti ze základní školy poznáváním blízkého i vzdáleného okolí. Pro děti byl připraven a naplánován pestrý program, který byl naplněn nejen poznáváním, ale i turistikou.

V pondělí se děti vydaly do Opavy, kde se zúčastnily programu Poznej své město, díky kterému se dozvěděly mnoho zajímavostí o Opavě. Zpáteční jízdu vlakem si užily některé děti vůbec poprvé.

V úterý navštívily skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, který je vtáhl do minulosti a seznámil je s tradicemi a řemesly.

Středa se nesla v duchu poznávání okolí, děti také plnily celotýdenní hru, která je měla dovést k pokladu. Úkoly byly zaměřeny na poznávání okolí. Děti si také procvičily a zopakovaly matematiku v praxi, český jazyk i prvouku.

Čtvrteční dopoledne bylo zaměřeno na poznávání okolí a sportování v okolí Žimrovic. Po poledním odpočinku děti začaly chystat vše potřebné na zahradní slavnost, kde jsme se všichni rozloučili s předškoláky a již tradičně i se školním rokem. Po úspěšné zahradní slavnosti následovala stezka odvahy určená školním dětem a spaní ve škole. Na páteční snídani nám Klub rodičů přivezl čerstvé pečivo, ovoce a spoustu dalších dobrot, ze kterých si děti přichystaly svačinu na páteční výlet.

Celotýdenní program jsme zakončili návštěvou zámku v Hradci nad Moravicí. Po návratu ke škole následovalo vyhodnocení celotýdenní hry. Nechyběl poklad, který děti našly podle vyluštěného QR kódu.

Z celého týdne si děti odnesly nové vědomosti, zážitky a také spoustu našlapaných kilometrů v nohách.

Týden turistiky Hradec nad Moravicí

Beseda s Policií ČR

25. 7. 2023

Na počátku června se uskutečnila beseda s příslušníkem Policie ČR, zastoupenou panem nprap. Kamilem Škrobánkem. Besedy se zúčastnili nejen žáci základní školy, ale také předškoláci z mateřské školy. Tématem byla dopravní výchova, která je zejména před blížícími se prázdninami velmi důležitá. Poté následovalo téma osobního bezpečí, ke kterému měly zejména děti ze základní školy spoustu otázek. Pan Škrobánek děti seznamoval s jejich právy, ale také s povinnostmi každého občana naší republiky.

Děkujeme Policii ČR za bezvadné a zejména poučné dopoledne.

Beseda Policie ČR