Environmentální výchova

31. 5. 2023

Velikost, umístění a samotný areál naší školy přímo vybízí k souznění s přírodou.

Nově upravená a osázená zahrada, stromy a keře s hnízdícími ptáky a v neposlední řadě zahradní jezírko, kde v současné době pozorujeme vývoj žabích jedinců.

S láskou k přírodě a její ochranou souvisí třídění odpadů, kterému se na naší škole věnujeme. Ve třídách i na chodbách jsou umístěny nádoby na třídění papíru, plastů, třídíme i bioodpad ze zahrady. Jsme účastníky projektu Les ve škole.

V letošním roce se naše škola zapojila také do projektu Recyklohraní, kde jsme se zavázali splnit celoroční cíl, který jsme si vytyčili. Sbírali jsme drobné elektro a baterie, našli jsme Elektrosaura naší školy. V rámci Dne Země jsme navštívili Sběrný dvůr v Hradci nad Moravicí, kterým nás provedl pan Roman Celta. Jeho povídání bylo moc zajímavé, dokázal zodpovědět i všetečné otázky žáků.

Po celý rok jsme pracovali nejen s materiály dostupnými na webu Recyklohraní, ale využili jsme i další zdroje, např. dětský web věnovaný třídění odpadu Tonda Obal.

Žáci se ekologických aktivit zúčastňují s elánem a nadšením. Moc si přejeme, aby se tím, co se naučí, řídili i v dospělosti.

má to smysl třiďte odpad