Environmentální výchova

31. 5. 2023

Velikost, umístění a samotný areál naší školy přímo vybízí k souznění s přírodou.

Nově upravená a osázená zahrada, stromy a keře s hnízdícími ptáky a v neposlední řadě zahradní jezírko, kde v současné době pozorujeme vývoj žabích jedinců.

S láskou k přírodě a její ochranou souvisí třídění odpadů, kterému se na naší škole věnujeme. Ve třídách i na chodbách jsou umístěny nádoby na třídění papíru, plastů, třídíme i bioodpad ze zahrady. Jsme účastníky projektu Les ve škole.

V letošním roce se naše škola zapojila také do projektu Recyklohraní, kde jsme se zavázali splnit celoroční cíl, který jsme si vytyčili. Sbírali jsme drobné elektro a baterie, našli jsme Elektrosaura naší školy. V rámci Dne Země jsme navštívili Sběrný dvůr v Hradci nad Moravicí, kterým nás provedl pan Roman Celta. Jeho povídání bylo moc zajímavé, dokázal zodpovědět i všetečné otázky žáků.

Po celý rok jsme pracovali nejen s materiály dostupnými na webu Recyklohraní, ale využili jsme i další zdroje, např. dětský web věnovaný třídění odpadu Tonda Obal.

Žáci se ekologických aktivit zúčastňují s elánem a nadšením. Moc si přejeme, aby se tím, co se naučí, řídili i v dospělosti.

má to smysl třiďte odpad

Vystoupení pro seniory

30. 5. 2023

Již podruhé v tomto roce jsme přijali pozvání od žimrovických seniorů. Tentokráte nás doprovodily i děti z mateřské školy, třída Včeliček.

Děti z mateřské školy si připravily básničky, písničky a také taneček o berušce. Starší děti ze školy se pokusily o dramatizaci pohádky, předvedly country tanec, nechybělo klavírní vystoupení a dokonce ukázka stepu.

Na závěr byly děti i jejich učitelé odměněni balíčky, za což velmi děkujeme. Doufáme, že jsme diváky potěšili a příště pozvání opět rádi přijmeme.

Klub seniorů

Na dopravním hřišti

30. 5. 2023

Dne 18.4.2023, což bylo úterý, jsme jeli na dopravní hřiště. Vyjeli jsme kolem deváté hodiny autobusem, jeli jsme do Malých Hoštic. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. 4. a 5. třída šla do učebny. 1. a 3. třída vyrazila na dopravní hřiště.

V učebně jsme procvičovali dopravní značky. Pak jsme psali test. Po svačině jsem se vyměnili. Rozdali nám kola a jeli jsme. Na dopravním hřišti to vypadá jako na silnici. Paní učitelky dělaly chodce a bylo to moc fajn. Když jsme dojezdili, tak jsme šli na dětské hřiště. Do školy jsme se vrátili kolem 13. hodiny.

Tereza Feilhauerová, 4. ročník

Dopravní hřiště

Ve sběrném dvoře

30. 5. 2023

22. dubna se každoročně slaví Den Země. Jde o celosvětově známou akci zaměřenou na propagaci a ochranu životního prostředí. Při této příležitosti jsme navštívili sběrný dvůr v Hradci nad Moravicí. Je to nově otevřené místo pro sběr odpadu. Pracovník sběrného dvora nás seznámil s tím, jaké odpady se zde vozí. Například suť, staré televize, pračky, ořezané větve a starý nábytek. Sběrný dvůr umožňuje obyvatelům města a okolí svážet odpad na určené místo. Tímto zabraňujeme vzniku černých skládek a chráníme životní prostředí.

Olívie Stratilová, 4. ročník

Sběrný dvůr

Beseda s planetologem

30. 5. 2023

Ve škole nám paní učitelka řekla, že ve středu 19.4.2023, půjdeme na besedu s planetologem panem Brožem. Všichni jsme se těšili. Beseda se konala v prvním patře a byla moc zajímavá.

Po skončení besedy jsme šli do knihovny. Knihovna je otevřena v nové rekonstruované budově na Podolí. Pořádají se v ní různé besedy a kulturní akce. Promítají se filmy.

Knihovna je velká, je v ní spousta naučných, odborných a dětských knih. Více než v knihovně v Žimrovicích, kde je pobočka hradecké knihovny. Já jsem jejím členem od roku 2016. Knihovna se mi velmi líbila.

Olívie Stratilová, 4. ročník

Beseda s planetologem

Pasování malých čtenářů

30. 5. 2023

V březnu jsme přijali pozvání Městské knihovny a informačního centra v Hradci nad Moravicí pro naše prvňáčky. V dubnu pak proběhla krásná akce, na které byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Obdrželi pasovací listinu a také knihu s věnováním. Celou akci provázela známá paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.

Z našich prvňáčků se stali velcí čtenáři a odměnu za svou náročnou práci během prvního ročníku si jistě zasloužili.

Pasování malých čtenářů

Projektové dny

29. 5. 2023

V rámci projektu „Učení je zábava“, spolufinancovaného Evropskou unií, se žáci naší školy zúčastnili dvou projektových dnů mimo školu.

První projektový den proběhl 17. března 2023 ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě a nazýval se Malý antropolog. Nejprve se žáci seznámili s tím, kdo je antropolog, kde všude se mohou jeho znalosti uplatnit, kde mohou pomoci. Součástí programu byly teoretické a praktické části. Velmi atraktivní byla praktická část, kdy si žáci ve skupinách skládali kostru, jako nápovědu využívali aplikaci v tabletu. Následně se dověděli o lidské kostře mnoho zajímavostí, vyplnili si deník malého antropologa a zasoutěžili si v malém kvízu. Po skončení programu na děti čekala spousta exponátů rovněž souvisejících s lidským tělem a jeho fungováním. Žákům se tento výlet velice líbil.

Projektový den Svět techniky Ostrava

Druhý projektový den se uskutečnil 2. května 2023 ve firmě Vitaminátor, s.r.o. v Sosnové.

Žáci se seznamovali s ekologickým hospodařením firmy a také s životem zvířat na farmě. Pro děti byl připraven program Sadařova stezka. Paní agronomka dětem přiblížila práci sadaře, pěstování plodin, důraz kladla zejména na ekologickou stránku.

Oba projektové dny mimo školu předaly dětem spoustu nových poznatků, děti se seznámily s danou oblastí nejen teoreticky, ale mohly si vyzkoušet spoustu praktických činností.

Vitaminátor

Projektové dny mimo školu byly financovány z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

Zápis do 1. ročníku

29. 5. 2023

Již od začátku roku se předškolní děti pečlivě připravovaly na vstup do základní školy se svými učitelkami v mateřské škole. Poté se také setkávaly s budoucími vyučujícími ze základní školy v Žimrovicích. Setkání jsme nazvali Hrajeme si na školu.

Na začátku dubna se uskutečnil Den otevřených dveří spojený s velikonoční dílnou. Děti si mohly také vyzkoušet tzv. zápis nanečisto. Opravdový zápis do 1. ročníku se uskutečnil v polovině dubna. Do budoucího 1. ročníku bylo přijato 12 dětí. Kolektiv základní školy se na ně již velmi těší a přeje jim krásně strávené poslední měsíce v mateřské škole a úspěšný vstup do nové etapy života.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Příprava na Velikonoce

24. 5. 2023

Již podruhé se naše děti z mateřské i základní školy zúčastnily programu, který pořádalo Středisko volného času v Opavě.

Dopoledne bylo zaměřeno na jarní lidové zvykosloví. Opět byl připraven pestrý program, při kterém vystoupil dětský folklorní soubor Úsměv a cimbálová muzika ZUŠ v Opavě. Děti byly v průběhu seznamovány s jarními a velikonočními tradicemi. Poté následovaly velikonoční dílničky, při kterých se děti mohly naučit plést pomlázky z proutí a také si nazdobit vajíčka voskovou technikou. Nechyběla ani návštěva Minizoo, kde se setkaly s právě vylíhnutými kuřátky, housátky a dalšími mláďaty.

Dále jsme přijali pozvání vedoucí vychovatelky ze ZŠ v Hradci nad Moravicí Petry Tomanové, která pro děti připravila dopoledne s velikonoční tematikou. Všechny děti si vyrobily dřevěný obrázek, při jehož výrobě pracovaly s kladívky, dřevem, hřebíky a bavlnkou. Některé prokázaly velkou zručnost při práci. Žáci vyšších ročníků měli v mezičase připraven pro děti program zaměřený na využívání robotů ve výuce.

Obě dopoledne nás příjemně naladila na blížící se velikonoční svátky.

Velikonoce v SVČ