Každý má své povolání

23. 3. 2023

Jelikož jsou děti zvídavé a nejvíce si upevní své vědomostí prožitkem, požádali jsme místní občany o spolupráci. A šlo se do terénu.

            Při zkoumání, co vše obnáší zaměstnání prodavače, jsme se s dětmi MŠ vydali na exkurzi do místního obchodu. Přivítal nás majitel, pan Večerka. Děti si mohly celý prostor prohlédnout a zeptat se na jakékoliv dotazy, co vše je nutné umět pro tuto práci.

            Naše exkurze pokračovala dál. Na místní poště nás ochotně přivítala paní Hendrychová, která předem dětem připravila na ukázku pomůcky nutné pro přepravu dopisů a balíků. Děti tak mohly vidět speciální plomby, kterými se uzavírají pytle s důležitými dokumenty, dále speciální kartáč na čištění razítek, metr, kterým se měří velikost balíků a spoustu dalších nových věcí.

            Nakonec naše cesta směřovala do místní knihovny. Některé děti zde byly poprvé. Dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím a jaké knihy si zde mohou půjčit. Tímto děkujeme paní Hluché za zpřístupnění knihovny a všem ostatním za spolupráci.

MŠ v knihovně

Smurfit Kappa

23. 3. 2023

Ve čtvrtek 9. března se třídy MŠ Čápata a Včeličky vydaly navzdory počáteční nepřízni počasí na exkurzi do společnosti Smurfit Kappa Žimrovice. S úsměvem na rtech nás před budovou společnosti přivítal vedoucí výroby pan Jiří Müller, od kterého se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací a také to, že obě třídy včetně učitelek a všech deštníků vážily na automobilové váze celých 940 kg!

            Hned na to dostaly děti od našeho milého průvodce záludnou otázku: „Co myslíte děti, kolik kamionů k nám navozilo všechen tento starý papír?“, přičemž se před námi tyčily na betonovém prostranství řady „papírových paneláků“. Nejblíže tipovaly děti, které hlásily číslici 100, ale správná odpověď zněla: 104 kamiónů. Následovalo zdolávání kovových schůdků, na jejichž vrcholu mohly děti malým okénkem nahlédnout do vnitřního prostoru obřího mixéru plného papírové kaše. Dále bylo dětem vysvětleno, že ve starém neboli sběrném papíru bývá ještě spousta nečistot, které je potřeba před samotnou výrobou papíru odstranit. Za zvuku slov o „odstraňování nečistot“ si děti prohlížely dlaň pana Müllera, který dětem ochotně takovéto nežádoucí příměsi ukázal.

Poté jsme se s dětmi přemístili k „výrobnímu srdci“ společnosti, které pumpovalo na plné obrátky. Děti se dozvěděly, že se stroj na výrobu papíru vůbec nezastavuje. Vzápětí na nás pan vedoucí nechal stroj na výrobu papíru doslova dýchnout, přičemž nás zaplavilo teplo z přímého výrobního procesu.

Předposledním zastavením byl obrovský sklad s úžasně vysokým stropem, do kterého sahaly na sebe přesně naskládané papírové role. Ve skladu jsme mohli obdivovat šikovnost pána řídícího vysokozdvižný vozík, který nám s přesností hodináře předvedl, jakým způsobem se těžkotonážní role papíru sundávají dolů a jak takovouto obří roli opět navrátit zpět na své místo, aby nedošlo ke skácení papírového stromu. Při pohledu na vyrovnané sloupy papírových rolí jsme si s dětmi místy opravdu připadali jako v žimrovickém lese.

Poslední zastavení proběhlo v zasedací místnosti společnosti, kde děti dostaly od zaměstnanců sladké občerstvení a převzaly další dárečky. Děti milou pozornost velmi ocenily a svou vděčnost našim průvodcům vyjádřily věnováním vlastnoručně vyrobeného dárku s věnováním a písničkou.

exkurze

Klub seniorů

21. 3. 2023

Ve čtvrtek 9. února se uskutečnilo vystoupení pro žimrovické seniory. Zúčastnily se jej téměř všechny děti z naší základní školy. Děti spolu s pedagogy připravili básně, krátké scénky, dramatizaci pohádky a na závěr si všichni za doprovodu kytary a saxofonu zazpívali.

Klub seniorů dětem daroval 18 kusů overballů, které využíváme téměř denně nejen při cvičení, ale také přímo ve výuce, kdy dětem pomáhají vyrovnávat dlouhé sezení v lavicích.

Za tento dárek velmi děkujeme a těšíme se na další společná setkání.

klub seniorů

Máme nový ponk!

21. 3. 2023

Na počátku roku navštívili naši mateřskou školu zástupci místní akční skupiny spolu se zaměstnanci společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. V rámci projektu „PONKY do mateřských škol“ instalovali přímo v herně školky zbrusu nový dětský pracovní stůl. Ovšem to nejlepší přišlo v momentě, kdy děti otevřely krabici plnou skutečného nářadí. Z tváří překvapených dětí jsme mohli vyčíst: „Opravdu to je kladívko a pilka, jaké má tatínek v dílně? Žádná plastová hračka? Tak to je něco!“

Vedení Základní školy a Mateřské školy Žimrovice děkuje společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. a MAS Opavsko za pořízení pracovního stolu – ponku pro děti, který tak podpoří polytechnické vzdělávání v mateřské škole.

sponzorský dar

Stavitelé města

21. 3. 2023

V rámci projektu Učení je zábava, který je spolufinancován Evropskou unií, se 16. ledna 2023 v naší škole uskutečnil projektový den na téma Stavitel města. Zúčastnili se jej žáci všech ročníků.

Pedagogové spolu s odborníkem z praxe pracovali celé dopoledne s dětmi na rozvoji jejich polytechnického vzdělávání. Při práci kladli důraz na spolupráci mezi dětmi a také na rozvoj jejich praktických dovedností. Děti se hlouběji seznámily s okolím, vyhledávaly v mapách, stavěly stavby z lega a také si později vyzkoušely roli kartografa.

Věříme, že nové poznatky získané během celého dopoledne děti využijí při svém další vzdělávání a objevování okolního světa.

stavitel města

Tento projektový den ve škole byl financován z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

Hrajeme si na školu

20. 3. 2023

V letošním školním roce byla přímo v budově ZŠ Žimrovice zřízena třída předškolních dětí. Tyto děti mají velkou výhodu, protože během roku poznávají prostředí základní školy i její zaměstnance.

Jelikož předškoláky čeká v měsíci dubnu zápis do první třídy, uspořádali jsme během března několik setkání nazvaných „Hrajeme si na školu“. Děti se tak přímo ve třídě prvního ročníku setkávají se svou budoucí třídní učitelkou a připravují se na zápis.

Věříme, že se všechny děti do první třídy těší a přechod ze školky do školy bude pro všechny bez problémů.

hrajeme si na školu

Prevence a zdraví

20. 3. 2023

Abychom podpořili výuku žáků základní školy v oblasti prevence rizikových projevů chování, využili jsme nabídku Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který pro děti pořádá programy primární prevence a podpory zdraví.

Výukový program se skládal ze dvou částí. První byla zaměřena na prevenci infekčních onemocnění. Děti se hlouběji seznámily s důkladnou hygienou při různých onemocněních. Lektorky při výuce používaly spoustu názorných pomůcek. Děti si mohly vyzkoušet např. mytí rukou s falešnými bakteriemi, což bylo pro děti velice zábavné a zajímavé.

Druhá část programu se zaměřila na prevenci kouření. Opět byly využity názorné ukázky, např. umělé plíce kuřáka, falešná cigareta i s obsahem a mnoho dalších. Poté bylo pro děti připraveno ověření jejich znalostí lidského těla a zejména dopad nezdravého životního stylu na určité orgány v těle.

Program se setkal s velkým zájmem. Děti s lektorkami výborně spolupracovaly a jistě si odnesly mnoho důležitých rad, které povedou k jejich lepšímu zdraví, zejména prevenci kouření a nezdravého životního stylu.

prevence

Maškarní karneval

20. 3. 2023

V pátek 10. února se v mateřské i základní škole v Žimrovicích rozezněl „Maškarní karneval.“ Děti přivítaly paní učitelky v maskách a dětské pohádkové bytosti plnily školku i školu již od časného rána.

Soutěže, plnění různých úkolů a tanečky s kamarádem, to vše bylo náplní celého pohádkového dopoledne. Nechybělo ani výborné sladké občerstvení. Bylo to krásné zakončení celého týdne s tématem „Pohádkou to začíná a karnevalem končí…“

Ve škole karneval pokračoval ještě i po obědě, děti měly ve školní družině nachystáno spoustu her a soutěží. Věříme, že si karneval užili malí i velcí a těší se zase na příští rok!

maškarní