Bavíme se společně

22. 12. 2022

V letošním školním roce máme v naší mateřské škole rekordní počet předškolních dětí. Třída předškoláků si již pomaličku zvyká na školní prostředí a vzájemně se se školáky navštěvují.

Před vánočními svátky dětem přišla pozvánka na malé vystoupení, které si pro ně připravili žáci ze školy. Děti si nacvičily Vánoční příběh, který menším dětem přiblížil putování do Betléma. Nechyběli pastýři, andělé a na závěr také právě narozený Ježíšek. Nebyla nouze o nečekané a úsměvné momenty, které tato vystoupení často provázejí. Věříme však, že i přesto se mladším dětem představení líbilo a navodilo pravou vánoční atmosféru.

Po vystoupení se předvedly i děti z mateřské školy. Přednesly několik básniček a říkadel s vánoční tematikou. Na závěr si děti společně zazpívaly koledy u stromečku a popřály hezké Vánoce.

Bavíme se společně

V ZŠ Hradec n. Moravicí

22. 12. 2022

V pátek 9. prosince žáci 4. a 5. třídy vyrazili na návštěvu ZŠ Hradec nad Moravicí. Autobus nám jel v 7:20 ze zastávky v Žimrovicích. Ve škole nás přivítali a ukázali nám třídu, kde jsme si vyzkoušeli programování robota. Viděli jsme tam i rychlého robota Bolta, který byl opravdu hodně rychlý.

Převlékli jsme se do sportovního oblečení a v tělocvičně si zahráli florbal spolu s hradeckými žáky. Umístili jsme se na výborném druhém a třetím místě. Po návratu do naší žimrovické školy jsme si dali oběd. Byl to fajn den plný zážitků.

(Tomáš Ocetník, 5. ročník)

Mikulášská nadílka

20. 12. 2022

 Ve středu 7. prosince žimrovickou školu již tradičně poctil svou návštěvou svatý Mikuláš se svými pomocníky.

Počasí tomuto setkání přálo a vše se mohlo uskutečnit na prostranství za školou. Paní učitelky s dětmi připravily stromeček, u kterého se se svým vystoupením vystřídali žáci školy i školky s pásmem básniček a písniček. Společně se všemi přítomnými ve velikém kotlíku uvařili Vánoce.

Nakonec si všichni zazpívali koledy, Mikuláš obdaroval děti balíčkem plným dobrot a celé setkání bylo zakončeno společným fotografováním.

Po celou dobu byl podáván teplý nápoj, který připravily maminky z Klubu rodičů. Moc děkujeme za pomoc při organizaci mikulášské nadílky. Rovněž velice děkujeme Šromovým dětem, které každoročně s touto akcí pomáhají.

Mikuláš

Vánoční jarmark

20. 12. 2022

Vánoce v naší škole i školce začaly již tradičním Vánočním jarmarkem v ADP. Děti připravily velké množství výrobků, které si poté samy na jarmarku prodávaly. Za vydělané peníze si mohly vybrat společné hry, hračky a hlavolamy, z čehož měly samozřejmě velkou radost.

Klub rodičů vyráběl a prodával nádherné a velice chutné perníčky, se kterými měl opravdu úspěch. Rodiče se sešli o víkendu a vytvořili ve školní Badatelně krásnou předvánoční atmosféru. Jsme rádi, že rodiče škole takto pomáhají a za to Klubu rodičů velmi děkujeme.

Na jarmarku nechybělo rozsvícení stromečku a zpěv koled. Takto začal první advent v Žimrovicích. My se těšíme na další spolupráci s ADP, který poskytuje zázemí pro tuto úspěšnou akci.

Vánoční jarmark

Projektový den

20. 12. 2022

V listopadu jsme pozvali děti druhého ročníku ZŠ Hradec nad Moravicí na projektový den v naší škole. Cílem bylo navázání spolupráce mezi školami a vzájemné učení se novým dovednostem a vědomostem.

Druháci přijeli autobusem. Nejprve si prošli školu. Navštívili i naše předškoláky, kde zrovna probíhala výuka o lidském těle, takže přišli rovnou do ordinace lékaře a jeho sestry.

Poté se odebrali spolu s žáky vyššího ročníku do naší Badatelny. Tam na ně čekal dvojí program. V dílně se naučili pracovat se dřevem a vyrobili si zvířátkové magnetky. V učebně Badatelny se dověděli něco nového o naší Zemi a vyzkoušeli si pokus chrlení sopečné lávy. Také si zkusili práci s elektrickým obvodem a vodivým těstem, které si mohou sami doma vytvořit.

Věříme, že děti u nás výuka bavila a odnesly si nové zážitky a zkušenosti.

Projektový den

Předávání slabikáře

17. 12. 2022

Středa 16.11.2022 byl pro naše prvňáčky důležitý den. V tento den se totiž měli stát čtenáři opravdových knih.

Sešli jsme se odpoledne ve škole s dětmi i jejich rodiči. Nejprve jsme společně rodičům předvedli, co umíme nového nejen ve čtení, ale i v matematice a prvouce. Ukázali jsme jim také práci s interaktivní tabulí, hru na boomwhackers a náš třídní obchod, kde se dětí učí nakupovat a platit penězi.

Poté následovala důležitá část podvečera, a to pasování na čtenáře knih. Děti pasoval pan ředitel ve zlatém plášti, což byl pro děti jistě zážitek.

Na závěr nechyběl jahodový dort se žížalou Agátou, která nás provází učebnicemi.

Přejeme dětem, ať v knihách najdou nejen nové poznatky a zajímavosti o okolním světě, ale také zábavu a hlavně radost ze čtení.

slabikář