Ukázková hodina

15. 11. 2022

V úterý 11. října proběhla v předškolní třídě Čápata ukázka výchovně-vzdělávací práce. Na programu byla dramatizace pohádky „O poslední vlaštovce“. Pohádka dětem přiblížila život zvířátek na podzim a migraci některých ptáků do teplých krajin. Po pohádce se rodiče stali součástí příběhu tím, že se se svou ratolestí vydali za poznáním do daleké Afriky. Za rytmů afrického djembe a rytmizace spojenou s hrou na tělo vytvořili společnou pulzaci v kruhu a pracovali s kolektivní improvizací. Závěrem nechyběla krátká muziko-relaxace za doprovodu melodie flétny Siyotanky a zvonkohry Koshee. Sladkou odměnou byla všem ochutnávka jablečného štrůdlu, který děti v dopoledních hodinách s paními učitelkami upekly.

Děkujeme rodičům za spolupráci nejen v podobě donesených dobrot k občerstvení, ale také za přátelskou a vstřícnou atmosféru po celou dobu akce.

ukázková hodina