Anglicky ve Větřkovicích

20. 11. 2022

Na začátku listopadu jely děti 4. a 5. ročníku z naší školy v Žimrovicích na návštěvu do ZŠ Větřkovice. Jeli jsme hasičskými auty a cesta trvala asi deset minut.

Do Větřkovic jsme šli na halloweenskou angličtinu. Bylo to tam super. S dětmi ze školy jsme se seznámili a pohráli jsme si.  Každý si potom mohl vyrobit pavouka z chlupatých drátků, kterého jsme si vzali domů. Byli jsme tam asi hodinu a půl a na oběd jsme jeli zpátky do Žimrovic. Na cestu jsme dostali bonbóny.

Mikuláš Skalík, 5. ročník

angličtina Větřkovice

Projektový den v ZOO

20. 11. 2022

V pondělí 17. října 2022 jsme navštívili v rámci projektu „Učení je zábava“ Zoologickou zahradu v Ostravě.

Byl to moc prima výlet. Viděli jsme spoustu exotických zvířat a dozvěděli se mnoho nových informací. Prohlídka ZOO byla totiž spojená s výukou o slonech. Mohli jsme si zblízka prohlédnout sloní zuby a kly.

Byl tam také pavilon pro noční zvířata, kde byla úplná tma. Žijí tam například: komba garnettová, krajta písmenková, gekon skvrnitý nebo bičovec pestrý. Výlet se nám moc líbil.

Veronika Rohlová, 4. ročník

ZOO Ostrava

Tento projektový den mimo školu byl financován z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

V planetáriu

20. 11. 2022

Po roce nás čekala návštěva hvězdárny a planetária, na kterou jsme se moc těšili. Sraz žáků byl 20. října 2022 v 7:40 před školou. Přijel velký žlutý autobus, do kterého nastoupily všechny děti a odjelo se směr Ostrava. Cesta trvala přibližně hodinu.

Po příjezdu na místo proběhlo občerstvení svačinkou a poté se děti přesunuly do sálu, kde se zhasla všechna světla a na strop sálu se promítaly hvězdy a planety a k tomu nám vyprávěla paní průvodkyně. Poté jsme zhlédli výukový film Lucie a tajemství padajících hvězd. Po promítání se vyrazilo na prohlídku Experimentária. Nejvíce mě zaujala černá díra. Poté jsme šli na návštěvu hvězdárny, kde jsme pozorovali Slunce.

Strávili jsme tam velmi pěkné dopoledne a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.

Adam Vícha, 4. ročník

planetárium

Tento projektový den mimo školu byl financován z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

Ukázková hodina

15. 11. 2022

V úterý 11. října proběhla v předškolní třídě Čápata ukázka výchovně-vzdělávací práce. Na programu byla dramatizace pohádky „O poslední vlaštovce“. Pohádka dětem přiblížila život zvířátek na podzim a migraci některých ptáků do teplých krajin. Po pohádce se rodiče stali součástí příběhu tím, že se se svou ratolestí vydali za poznáním do daleké Afriky. Za rytmů afrického djembe a rytmizace spojenou s hrou na tělo vytvořili společnou pulzaci v kruhu a pracovali s kolektivní improvizací. Závěrem nechyběla krátká muziko-relaxace za doprovodu melodie flétny Siyotanky a zvonkohry Koshee. Sladkou odměnou byla všem ochutnávka jablečného štrůdlu, který děti v dopoledních hodinách s paními učitelkami upekly.

Děkujeme rodičům za spolupráci nejen v podobě donesených dobrot k občerstvení, ale také za přátelskou a vstřícnou atmosféru po celou dobu akce.

ukázková hodina

Vystoupení M. Šolmese

4. 11. 2022

U příležitosti Týdne knihoven se předškolní třída Čápata společně s mladšími dětmi ze základní školy zúčastnila vystoupení Marka Šolmese Srazila v sále Městské knihovny Hradce nad Moravicí. Během programu jsme mohli slyšet předčítání z knihy, zazpívat si se zpěvákem za doprovodu kytary, zacvičit si a naučit se závěrem novou písničku. Vystoupení bylo bezvadné, pan spisovatel dokázal děti vtáhnout do všech činností.

Po skončení zábavného vystoupení nás čekala krásná a slunná podzimní procházka přes Mariánské louky zpět do školy i s malou svačinkou v batůžku. Do školy se děti vrátily příjemně unavené po zábavném dopoledni.

Šolmes

Dýňování v ZŠ

4. 11. 2022

V říjnu se uskutečnil druhý ročník akce pro děti a jejich rodiče. Scházíme se oslavit krásné babí léto, využít darů podzimu a připravit se na zimní čas.

Akci předcházela pečlivá příprava. Děti společně vyráběly skřítky Podzimníčky a také nezbytnou výzdobu, která krásně dotvořila atmosféru celé akce. Děti ze školy uvařily dva druhy dýňové polévky. Rodiče opět napekli spoustu dobrot nejen z dýní, ale i z dalších podzimních plodů našich zahrádek.

Sešli jsme se odpoledne v Badatelně, kde rodiče s dětmi vyřezávali dýně. Podařilo se vyrobit skvělé kousky, které po setmění vytvořily tajemný svítící chodníček. Na školní zahradě také probíhalo vyrábění postaviček z kaštanů. Návštěvníci se mohli občerstvit dýňovou polévkou, ve které nechyběli pěkně vypečení pavouci, muší nožičky či hadí ocásky. Zahřáli se teplým ovocným punčem. Mohli také využít speciální nabídky a ochutnat „grilovaná křídla ze staré vrány“ či „pařát starého kohouta“.

Po setmění vyrazil na cestu lampiónový průvod, který vedl přes pole k budově Mateřské školy. Za zpěvu Mravenčí ukolébavky jsme uspali skřítky Podzimníčky a popřáli jsme jim pěkné zimní sny.

Návratu do školy se již děti nemohly dočkat, jelikož na ně čekala stezka odvahy. Pro menší děti vedla školní zahradou, pro starší děti zase lesem. Stezka pro starší děti se dočkala velikého zájmu, fronta nedočkavců se táhla několik metrů. Ovšem čekání stálo za to, děti se dočkaly opravdu strašidelného vystoupení.

Akce se setkala s obrovským zájmem, návštěvníků od loňského roku opět přibylo, což nás velice těší. Děkujeme za spolupráci rodičům, Klubu rodičů a také Šromovým dětem za skvělou stezku odvahy pro děti.

dýňování