Škola oslavila 100 let

23. 9. 2022

Měsíce příprav vyvrcholily v sobotu 17. září 2022 velkolepou akcí v areálu budovy školy i na jejím rozsáhlém pozemku.

Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu historických fotografií. Oslovila zejména bývalé žáky, kteří se na fotografiích poznávali a společně tak zavzpomínali na svá školní léta. Ve třídě MŠ byl umístěn fotokoutek, kde si děti oblékly historické kostýmy a usadily se do staré školní lavice.

Oficiálního zahájení se ujal pan ředitel Mgr. Jan Volf a místostarosta města pan Mgr. Petr Havrlant. Zavzpomínal na historické události školy a také na bývalé zaměstnance. Poté byly vypuštěny balónky, které vynesly školního maskota čápa Igora do další stovky. Klub rodičů při ZŠ a MŠ Žimrovice připravil jako překvapení dort, který později děti s chutí snědly.

Program byl opravdu pestrý. V úvodu děti zabavila agentura Tomino svým hudebně pohybovým vystoupením a výtvarným tvořením. Skupina Agripa měla připraven stánek s výrobou ručního papíru, dřevěný historický kolotoč a cukrovou vatu. Firma Smurfit Kappa zaujala děti ve svém stanu prací s papírem. Mohly si tak vyrobit svá auta, kterými brázdily celou zahradu. Následovalo vystoupení bubenického orchestru Ivo Samiece. Zejména jeho workshop se setkal s velkým ohlasem.

Po celou dobu bylo připraveno občerstvení, které zajišťoval Klub rodičů. V nabídce měl mimo jiné pizzu z pece, která se stala velkým lákadlem pro děti i dospělé návštěvníky.

Letní kino pro děti bylo vzhledem k chladnějšímu počasí přesunuto do budovy školy. Celou velmi vydařenou akci zakončil ohňostroj.

Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli ať už formou sponzorského daru či svou pomocí s organizací celé akce.

pohlednice

Výlet na kozí farmu

20. 9. 2022

Výlet na Kozí farmu v Havířově očima žáků

13. září v 8 hodin pro nás přijel ke škole autobus. Jeli jsme i s předškoláky, takže nás bylo opravdu hodně. Cesta trvala dlouho, ale my jsme se v autobuse zabavili.

Na statku nás uvítaly paní, které se starají o zvířata a my jsme si dali občerstvení. Když jsme se najedli, rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupina se šla podívat na zvířata, druhá si šla povídat o farmě a jak to na ní celé chodí. Potom se skupiny vyměnily. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o práci na statku a o jeho obyvatelích.

Nakonec jsme si mohli zkusit sezení za volantem traktoru. Rozloučili jsme se a šli jsme k autobusu. Dojeli jsme v pořádku. Bylo to moc fajn.

(Igor Hertel, 5. ročník ZŠ)

kozí farma

Tento projektový den mimo školu byl financován z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

Nová třída MŠ

5. 9. 2022

Nová třída předškolních dětí v budově ZŠ Žimrovice

Tak nám začal nový školní rok 2022/2023 a my jsme vstoupili do úplně nové etapy života. Velká škola, nové paní učitelky a dokonce i noví kamarádi. V budově základní školy v Žimrovicích se zřídila nová třída k předškolnímu vzdělávání pro 15 předškolních dětí. Třída se jmenuje ČÁPATA.

Obavy, jak se vše vzájemně propojí, byly naštěstí naprosto zbytečné. Paní učitelky připravily dětem podnětnou třídu, spoustu hraček a nových pomůcek, takže úsměvy na tváři dětí byly zajištěny. Nejen, že se dětem v nové třídě líbí, ale jelikož jsou na půdě základní školy, vídají se i se svými staršími kamarády. Vztahy se vzájemně prohlubují a strach z něčeho neznámého je pryč. V prostorách školy se děti potkávají i s budoucími pedagogy, takže přechod do 1. třídy pro ně bude naprosto přirozený.

Základní škola a mateřská škola vzájemně spolupracují a připravují společné akce. Děti se do mateřské školy těší a to je nejdůležitější.

Spokojené děti, spokojení rodiče a spokojené paní učitelky.

předškoláci

Pracovní prázdniny v ZŠ

5. 9. 2022

V některých školách jsou děti rády, že jsou prázdniny, ale u nás chodí děti do školy i v červenci a srpnu, a ještě k tomu dobrovolně a s chutí. Jelikož se k nám do budovy stěhovala třída předškolních dětí MŠ, bylo potřeba vše připravit právě o prázdninách. K tomu všemu ještě údržba naší krásné nové zahrady a je o práci postaráno.

Moc děkujeme všem dětem i rodičům za to, že věnovali svůj volný čas škole. Většinou i v úmorných vedrech docházeli stěhovat nábytek, knihy a také se starali o zahradu a záhony, které vyžadují neustálou péči a úpravu.

Poděkování patří také Klubu rodičů, který dětem zajistil nanuky. První školní den byly děti ještě odměněny malou hračkou.

Jsme velmi rádi, že se nám daří spolupráce s dětmi i jejich rodiči, což je na málotřídní vesnické škole opravdu důležité.

prázdniny na zahradě

První školní den

5. 9. 2022

1. září 2022

Ráno jsme se já a moje sestřička probudily a šly jsme do školy. Čekaly jsme na školním pozemku na zahájení nového školního roku.

Přišel pan ředitel a paní učitelky. Pak jsme si povídali a některé děti měly vystoupení. Dokonce i pan místostarosta, který nám zpíval píseň.

Moje malá sestřička se šla podívat do své první třídy a my do naší. Venku jsme ještě za každou třídu vypustili balónky a vzhůru do dalšího ročníku! Ten náš uletěl tak daleko, že jsme ho už neviděli.

To byl ten nejhezčí den! A hlavně pro mou sestřičku, která šla do první třídy. Doma potom vykládala, co ve třídě dělali a měla moc a moc zážitků. Ten den byl opravdu krásný a dokonce jsme si užili i legraci!

(Nikol Válková, 5. ročník ZŠ)

zahájení školního roku