Badatelé na jaře

19. 5. 2022

Na počátku jara jsme se věnovali pozorování probouzející se jarní přírody. Pracovali jsme s mikroskopem, zvětšovacími sklíčky a pozorovali brouky, hmyz i právě klíčící rostliny.
Když nám počasí nepřálo, vyrobili jsme si např. nitkový telefon. Poté jsme si vyzkoušeli práci s vodivým těstem a několik pokusů se statickou elektřinou, např. ohýbání proudu vody.
Jelikož se v prvouce věnujeme tématu lidské tělo, vyrobili jsme si pomocí stébel a sáčků „dýchající plíce“, což děti opravdu nadchlo.

Pokud nám bude počasí přát, chystáme se na návštěvu k místnímu včelaři a sedláři, abychom se seznámili s jejich prací.

Plíce