Den matek v ZŠ

19. 5. 2022

V úterý 10.5. vládla ve škole slavnostní atmosféra. Děti netrpělivě očekávaly odpolední příchod maminek, babiček a sourozenců. Školáci si pro maminky chystali dárečky již v průběhu dubna. Nechyběla přáníčka, květiny, výrobek z keramiky, někteří také v hodinách slohu chystali povídání o své mamince.

Na odpolední vystoupení si děti připravily básně, písně, hru na nástroje, country tance, dramatizaci pověsti o praotci Čechovi a také pohádku v angličtině s překladem.

Vystoupení se dětem opravdu povedlo a my věříme, že si maminky svůj svátek užily.

Den matek

Badatelé na jaře

19. 5. 2022

Na počátku jara jsme se věnovali pozorování probouzející se jarní přírody. Pracovali jsme s mikroskopem, zvětšovacími sklíčky a pozorovali brouky, hmyz i právě klíčící rostliny.
Když nám počasí nepřálo, vyrobili jsme si např. nitkový telefon. Poté jsme si vyzkoušeli práci s vodivým těstem a několik pokusů se statickou elektřinou, např. ohýbání proudu vody.
Jelikož se v prvouce věnujeme tématu lidské tělo, vyrobili jsme si pomocí stébel a sáčků „dýchající plíce“, což děti opravdu nadchlo.

Pokud nám bude počasí přát, chystáme se na návštěvu k místnímu včelaři a sedláři, abychom se seznámili s jejich prací.

Plíce

Badatelský klub je financován z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

Loutkové divadlo

19. 5. 2022

V pondělí 2.5. jsme zahájili nový týden krásným představením. Přijelo k nám loutkové divadlo Kašpárkův svět s pohádkou O princezně Rozmařilce. Děti se mohly podívat opravdu z první řady na nelehkou práci divadelníků. Představení bylo moc hezké, nadchlo žáky druhých i pátých ročníků. Po jeho skončení měly děti možnost si prohlédnout a obdivovat loutky zblízka.

Loutky

Den čarodějnic

19. 5. 2022

V pátek 29. dubna se do naší školy v Žimrovicích sletělo opravdu hodně čarodějnic a kouzelníků. Nechyběly ani dopravní prostředky – košťata. Sluníčko nám vyčarovalo krásné počasí na školní zahradě a tak jsme si zahráli několik pěkných soutěží a zazpívali píseň „Pět ježibab“. Zábavné odpoledne bylo zakončeno táborákem a pravé čarodějnické buřty byly snědeny. Všichni jsme si to náramně užili.

Čarodějnice

ZOO Ostrava

19. 5. 2022

Hned první den po velikonočních svátcích jsme se vydali spolu s předškoláky na návštěvu Zoologické zahrady a botanického parku v Ostravě, kde proběhla projektová výuka mimo školu v rámci projektu Učení je zábava.

Výuka probíhala ve venkovních prostorách zahrady, kde děti provázeli odborníci a seznamovali je s životem především exotických zvířat. I přes špatné počasí se výuka dětem velmi líbila a dozvěděly se spoustu zajímavostí.

ZOO Ostrava

Tento projektový den mimo školu byl financován z projektu Učení je zábava.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OP VVV

Velikonoce v minizoo

19. 5. 2022

Na žluté či také šedivé úterý jsme se vydali do SVČ v Opavě. Čekal na nás velmi krásný program plný tance, lidové hudby a velikonočních tradic.

Po zhlédnutí programu se děti seznámily se zvířecími obyvateli Minizoo, velkému zájmu se těšilo malé selátko, kuřátka či právě narozené jehňátko. Také zvířena v teráriích byla pro děti lákadlem, zejména had, kterého si někteří odvážlivci vzali do ruky.

V budově SVČ se děti naučily zdobit kraslice a také plést pomlázky.
Tato akce na nás dýchla tu pravou náladu Velikonoc a my věříme, že se bude opakovat i v příštím roce.

Velikonoce