Beseda s Policií ČR

2. 4. 2022

V rámci prevence rizikových projevů chování jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali v naší škole dvě besedy, které vedla paní Bc. Pavla Welnová.

V nižších ročnících byla beseda zaměřena na osobní bezpečí. Děti se dozvěděly praktické rady, jak se chovat v různých krizových situacích. Paní policistka jim poradila, jak se chránit v případě, kdy jsou samy doma nebo při nálezu nebezpečných věcí v přírodě.

Žáci vyššího ročníku si osvěžili své znalosti z okruhu dopravní výchovy, zejména pozici cyklisty a jeho bezpečí. S příchodem jara a častějším pobytu venku znalosti jistě využijí a zvýší svou bezpečnost na silnici.

Velmi děkujeme paní Bc. Pavle Welnové za vedení besed a těšíme se na setkání v dalším školním roce.

Beseda - policie