Beseda se spisovatelkou

2. 4. 2022

Poslední den před jarními prázdninami jsme se vydali do knihovny v Hradci nad Moravicí na besedu s paní spisovatelkou Ester Starou. Paní spisovatelka představila dětem své knihy, četla zajímavé ukázky. Děti paní spisovatelku zase překvapily svými upřímnými otázkami. Některé žáky její knihy zaujaly tak, že si je chtěly koupit rovnou na místě.

Po besedě jsme se vydali na cestu zpět do školy pěšky. Zastavili jsme se také u památníku obětem pochodu smrti, kde se rozvířila debata o současné situaci v Evropě.

Prožili jsme tak zajímavé dopoledne naplněné nejen novými informacemi, ale také společně stráveným časem v přírodě.

beseda se spisovatelkou

Plavecký kurz

2. 4. 2022

V letošním školním roce nebyly děti ochuzeny o plavecký výcvik v Opavě. Jezdili jsme v zimních měsících autobusem společně i s našimi předškoláky z MŠ Žimrovice. Doprava pro žáky byla financována z daru společnosti Smurfitt Kappa Czech s.r.o. naší škole.

Výuka probíhala v krytém bazénu v Městských lázních Opava. Některé děti se poprvé seznámily s plaveckým prostředím, některé již ukázaly své pokročilé plavecké dovednosti. Všechny děti získaly diplom jako ocenění svého pokroku. Přes počáteční obavy z nového prostředí, nových učitelů a také objevování vlastních fyzických možností a dovedností, se dětem plavecký výcvik líbil a těší se na příští rok.

plavání - vysvědčení

Prohlédnout galerii:

Předškoláci v ZŠ

2. 4. 2022

První březnový týden nás v základní škole navštívili předškoláci nejen z MŠ Žimrovice, ale poprvé také děti z MŠ Hradec nad Moravicí. Pro děti z hradecké MŠ byla návštěva na celé dopoledne, dokonce šlo pro některé o vůbec první cestování linkovým autobusem.

Po přivítání se děti rozdělily do skupin. První návštěva směřovala k mladším žákům, kde na děti čekal téměř hodinový program. Vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí, procvičily práci se slovy. Žáci dětem předvedli hru na boomwhackery a zahráli pohádku O třech neposlušných kůzlátkách.

Poté děti zavítaly ke starším žákům, se kterými si zazpívaly za doprovodu kytary.

Naposledy děti navštívily školní družinu, kde se naučily jednoduchý taneček, zacvičily aerobic a samozřejmě si také pohrály s hračkami našich dětí.

Obě návštěvy proběhly ve velmi příjemné atmosféře. My všichni se už těšíme na naše nové prvňáčky!

předškoláci v ZŠ

Putování se Zlatovláskou

2. 4. 2022

Ve středu 9.2.2022 navštívily děti z mateřské školy nově zrekonstruovaný Památník Petra Bezruče v Opavě. Připravený program pro děti předškolního věku ,,Putování s princeznou Zlatovláskou“ hravou formou ukázal tajuplný svět muzea, v němž se prolíná historie se současností. Seznámil nás s životem a dílem básníka Petra Bezruče. Knížky, předměty osobní potřeby, sbírky motýlů, to vše si děti mohly prohlédnout. Princezna Zlatovláska nás provázela celou cestou v památníku a odpovídala na zvídavé otázky dětí. Domů jsme si odnesli plno nových zážitků, znalostí, ale také krásnou omalovánku připomínající hezky strávené dopoledne.

Maškarní karneval

2. 4. 2022

Na počátku února se v naší škole uskutečnil maškarní karneval. Již ráno se děti sešly v maskách, ve kterých probíhala i dopolední výuka. Ta byla tematicky orientována, děti procvičovaly učivo pomocí pracovních listů s maškarní tematikou a také si vyráběly různé škrabošky a doplňky ke svým maskám.

Po obědě probíhal program ve školní družině, kterou paní vychovatelka krásně vyzdobila. Družina se tak proměnila ve veselé místo plné balónků, girland a rozmanitých ozdob. Pro děti byly nachystány různorodé hry, soutěže, tanečky, některé tradiční a jiné zase naprosto neznámé.

Děti si celý den náramně užily a už se těší na další akce.

maškarní

Maškarní ples v MŠ

Již tradičně se v měsíci únoru konal maškarní ples také ve školce. Děti si připravily krásné masky, které po úvodní promenádě všem představily. Započalo karnevalové veselí plné soutěží a tancování. Nechyběla ani bohatá tombola, za kterou všem rodičům moc děkujeme.

maškarní ples MŠ

Prohlédnout galerii:

Beseda s Policií ČR

2. 4. 2022

V rámci prevence rizikových projevů chování jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali v naší škole dvě besedy, které vedla paní Bc. Pavla Welnová.

V nižších ročnících byla beseda zaměřena na osobní bezpečí. Děti se dozvěděly praktické rady, jak se chovat v různých krizových situacích. Paní policistka jim poradila, jak se chránit v případě, kdy jsou samy doma nebo při nálezu nebezpečných věcí v přírodě.

Žáci vyššího ročníku si osvěžili své znalosti z okruhu dopravní výchovy, zejména pozici cyklisty a jeho bezpečí. S příchodem jara a častějším pobytu venku znalosti jistě využijí a zvýší svou bezpečnost na silnici.

Velmi děkujeme paní Bc. Pavle Welnové za vedení besed a těšíme se na setkání v dalším školním roce.

Beseda - policie