Abeceda peněz

17. 1. 2022

Po roce se opět naši žáci zúčastnili programu Abeceda peněz od České spořitelny. Tato akce je zaměřena na podporu finanční gramotnosti u dětí.

Mladší žáci se sešli v tělocvičně ADP, kde na ně čekala výuka finanční gramotnosti hravou formou. Vyzkoušeli si také den dospěláka, kdy museli řešit problémy, které běžně řeší jejich rodiče. Na závěr získali za svou práci nejen pokladničku, ale zejména načerpali nové vědomosti a zkušenosti s výdaji a příjmy domácnosti.

U starších žáků proběhl program interaktivní formou ve třídě.

Děkujeme za velmi povedenou akci a těšíme se na její další ročník.

abeceda peněz